Teza de master - Controlul vamal - ID:05913 - Volum 100 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. BAZELE METODOLOGICE CU PRIVIRE LA CONTROLUL VAMAL ȘI FORMELE DE REALIZARE

1.1. Cercetarea noțiunii, elementelor și a principiilor de realizare a controlului vamal 7
1.2. Delimitarea și clasificarea formelor și modalităților controlului vamal 12
1.3. Analiza organelor investite cu funcții de control vamal 18
1.4. Identificarea elementelor digitalizării procedurii controlului vamal 23

CAPITOLUL II. EXPERIENȚA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CONTROLULUI VAMAL
2.1. Analiza experienței UE în materia controlului vamal 28
2.2. Fundamentarea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul controlului vamal 34
2.3. Cercetarea procesului de armonizare a legislației vamale prin prisma prevederilor Acordului de Asociere RM-UE 42

CAPITOLUL III. PROCEDURA CONTROLULUI VAMAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Determinarea generală a sistemului vamal din Republica Moldova 49
3.2. Identificarea problemelor și realizărilor Republicii Moldova în materia controlului vamal 54
3.3. Cercetarea aspectelor procesului de control vamal 58
3.4. Analiza mijloacelor și instrumentelor de realizare a controlului vamal 64

CAPITOLUL IV. ASPECTE PRACTICE ÎN MATERIA CONTROLULUI VAMAL PRIN PRISMA JURISPRUDENȚEI NAȚIONALE 70

CONCLUZII 87
BIBLIOGRAFIE 90