Teza de licenta - Managementul activității de desfacere (vânzări) a întreprinderii (pe baza “VISIOSYSTEMS SRL”) - ID:04786 - Volum 71 pagini


Categoria : Blogoteze / Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declarația pe propria răspundere
Introducere

1. ASPECTE CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI ACTIVITĂȚII DE DESFACERE

1.1 Definirea conceptului de desfacere
1.2 Instrumente și indicatori de analiză financiară a activității de desfacere
1.3 Metode de desfacere pe piața din Republica Moldova

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI MANAGEMENTULUI ÎNTREPRINDERII VISIOSYSTEMS SRL
2.1 Prezentarea generală a întreprinderii VISIOSYSTEMS SRL
2.2. Analiza principalilor indicatori ai activității economice și financiare a VISIOSYSTEMS SRL

3. PERSPECTIVE DE PERFECȚIONARE ȘI DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII DE DESFACERE A ÎNTREPRINDERII VISIOSYSTEMS SRL
3.1. Descrierea activității de desfacere în cadrul companiei Visiosystems SRL
3.2. Analiza feedback-ului clienților entității Visiosystems SRL
3.3. Lacunele și perfecționarea sistemului de management al activității de desfacere în cadrul Visiosystems SRL

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE