Raport privind efectuarea practicii de masterat la S.C. „MULTICONSTRUC GRUP” S.R.L. - ID:02780 - Volum 33 pagini


Categoria : Contabilitate si audit 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICA GENERALĂ A STRUCTURII ŞI ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII ENTITĂŢII 5

1.1. Forma organizatorico-juridică a contabilităţii în cadrul entităţii 5
1.2. Organizarea contabilităţii la S.C. „MULTICONSTRUCT GRUP” S.R.L. 7
1.3. Automatizarea sistemului de ținere a contabilității entității 9

CAPITOLUL 2. DIAGNOSTICUL INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI AI S.C. „MULTICONSTRUCT GRUP” S.R.L. 11
2.1. Analiza indicatorilor principali ai activităţii economico-financiare a entităţii în dinamică 11
2.2. Analiza componenţei şi structurii veniturilor pe tipuri de activităţi în dinamică 15
2.3. Analiza componenţei şi structurii veniturilor din vânzări în dinamică 18

CAPITOLUL III. PROCEDURI ȘI TEHNICI ÎN PLANIFICAREA MISIUNILOR DE AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE 22
3.1. Proceduri analitice preliminare 22
3.2. Pragul de semnificație în auditul situațiilor financiare 26
3.3. Proceduri de evaluare a riscurilor de audit 27

ÎNCHEIERE 31
BIBLIOGRAFIE 32
ANEXE