Teza de doctor - Viziune ontică şi artă poetică în proza românească – M. Sadoveanu - ID:05176 - Volum 302 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

Introducere ............3

Capitolul I. Itinerarul vieţii şi al creaţiei lui Mihail Sadoveanu .......16

§1. De la biografia scriitorului la biografia neamului.......17
§2. Repere artistice şi critice .......31

Capitolul II. Mihail Sadoveanu şi unitatea spirituală a principatelor istorice......... 48

Capitolul III. Hanul – simbolul arhetipal predilect al romancierului.......74

Capitolul IV. Principiul istoricităţii în evocarea trecutului.........91

§1. Veridicitatea faptului istoric şi ficţiunea artistică ..................................92
§2. Virtuţile etice şi estetice ale romanului istoric ....................................106
§3. Parametrii spirituali ai universului ştefanian.......................................122

Capitolul V. Valorificarea şi reinterpretarea miturilor naţionale din perspectiva onticului..........152
§1. Romanul Baltagul: între mitul popular şi mitul personal al scriitorului ......153
§2. Imaginea păstorului la M. Sadoveanu şi I. Druţă: afinităţi şi delimitări ......170

Capitolul VI. Sacru şi profan în creaţia lui Mihail Sadoveanu.......178
§1. Romanul Creanga de aur: avatarurile existenţiale şi metafizico-filosofice ale sufletului dac .........179
§2. Sincretismul sacrului şi al profanului – o dominantă spiritual-artistică a lui Mihail Sadoveanu.......195

Capitolul VII. Aspecte ale poeticii operei sadoveniene: între harul de a istorisi şi lirismul magic al rostirii .......207
§1. Statutul artistico-filosofic al romancierului total.................................208
§2. Poezia naturii şi a sufletului românesc ......222
§3. Între fascinaţia motivelor biblice şi clasicismul poeziei populare........ 240

Concluzii ........258
Bibliografie selectivă .......................285
Adnotare ...........................................296
Summary.............................................298
Резюме..............................................300
Cuvinte-cheie ...................................302