Teza de licenta - Stilurile interne în romanul ‚,Scrisoare de dragoste’’ de M.Drumes - ID:05192 - Volum 58 pagini


 Categoria : Filologie  Download gratuit :

ADNOTARE (în limbile română şi engleză)
INTRODUCERE

CAPITOLUI 1. ROMANUL «SCRISOARE DE DRAGOSTE» DE MIHAIL DRUMES

1.1. Biografia lui Mihail Drumes
1.2. Opera literară
1.3. Romanul «Scrisoarea de dragoste»: istoria

CAPITOLUI 2. EVOLUȚIA STILULUI LITERAR ÎN OPERA LUI MIHAIL DRUMES
2.1. Caracteristici ale stilului literar a lui M. Drumes
2.2. Stilul intern în romanul «Scrisoare de dragoste»

CAPITOLUL 3. IMPORTANȚA TEXTULUI ARTISTIC ÎN DIDACTICA CONTEMPORANĂ
3.1. Analiza textului literar
3.2. Textul artistic ca obiect linguodidactic

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE