Teza de licenta - Analiza creditelor neperformante în cadrul băncilor autohtone - ID:02584 - Volum 60 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITELE NEPERFORMANTE

1.1. Elementele şi trăsăturile creditelor bancare
1.2. Factorii apariţiei creditelor neperformante
1.3. Indicatori şi criterii de evaluare a creditelor bancare din perspectiva calităţii

CAPITOLUL II. METODE DE DIMINUARE A CREDITELOR NEPERFORMANTE UTILIZATE ÎN BĂNCILE AUTOHTONE
2.1. Cadrul normativ privind creditele neperformante
2.2. Caracteristica metodelor de diminuare a creditelor neperformante
2.3. Proceduri de recuperare a creditelor neperformante 
 
CAPITOLUL III. PERFECTIONAREA GESTIUNII CREDITELOR NEPERFORMANTE
3.1. Practici internaţionale de gestiune a creditelor neperformante aplicabile în sistemul bancar autohton
3.2. Conlucrarea băncilor în prevenirea apariţiei creditelor neperformante
3.3. Eficientizarea gestiunii creditelor neperformante în sistemul bancar autohton  

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE