Teza de licenta - Relațiile interbugetare în cadrul sistemului bugetar - probleme și posibilități de optimizare - ID:03645 - Volumul 65 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind sistemul bugetar

1.1. Conceptul de buget: noțiuni, funcții și sistemul bugetar
1.2. Sistemul bugetar. Componentele Bugetului Public Național

CAPITOLUL II. Analiza și evoluția indicatorilor bugetari
2.1 Evolutia veniturilor și cheltuielilor Bugetului Național de stat (BS, BUAT, BASS, FAOM) (pentru 5 ani, 2013- 2018)
2.2. Particularitățile interbugetare în cadrul sistemului bugetar din Republica Moldova

CAPITOLUL III. Probleme și posibilități de optimizare în cadrul bugetului de stat
3.1. Problemele din cadrul sistemului bugetar
3.2. Posibilitățile de optimizare a relațiilor interbugetare

Concluzii
Bibliografie
Anexe