Teza de master - Perfecționarea administrării fiscale în Republica Moldova în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene - ID:05769 - Volum 91 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere………2

I. CARACTERISTICA ADMINISTRĂRII FISCALE CA PARTE COMPONENTĂ A SISTEMULUI FISCAL……5

1.1. Esența și geneza conceptului de administrare fiscală………………………………………….5
1.2. Rolul și importanța administrării fiscale pentru economia națională………………………...15
1.3. Aspectele Aquis-ului comunitar în domeniul administrării fiscale…………………………..20

II. ANALIZA SISTEMULUI DE ADMINISTRARE FISCALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA………………35
2.1. Particularitațile sistemului de administrare fiscală national…………………………………35
2.2. Reformele aplicate pentru dezvoltarea sistemului fiscal national……………………………44
2.3. Eficiența administrării fiscale la etapa actuală……………………………………………….48

III. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ADMINISTRARE FISCALĂ ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE.....53
3.1. Experiența internațională în domeniul administrării fiscale………………………………….53
3.2. Influența Acordului de Asociere asupra sistemului fiscal autohton………………………….64
3.3. Dezvoltarea sistemului de administrare fiscală național prin prisma bunelor practici internaționale……69

Concluzii.........................................................................................................77
Bibliografie..................................................................................................80
Anexe...........................................................................................................84