Teza de licenta - Analiza situației patrimoniale a întreprinderii "LED Market" SRL - ID:05774 - Volum 62 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERLOR
LISTA FIGURILOR
LISTA TABELELOR
INTRODUCERE

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND SITUAȚIA PATRIMONIALĂ A ÎNTREPRINDERII

1.1. Rolul şi structura patrimoniului a întreprinderii.
1.2. Sursele de finanţare a patrimoniului şi importanţa lor
1.3. Obiectivele şi sursele informaţionale de bază ale analizei situaţiei patrimoniale a întreprinderii

II. ANALIZA SITUAȚIEI PATRIMONIALE A ÎNTREPRINDERII „LED MARKET” S.R.L.
2.1. Analiza structurii surselor de formare a patrimoniului
2.2. Mărimea, componenţa şi corelaţia între diferite elemente patrimoniale
2.3. Aprecierea eficienţei valorificării şi exploatării patrimoniului

III. CĂILE DE PERFECŢIONARE ŞI METODE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI UTILIZĂRII PATRIMONIULUI
3.1. Gestionarea eficientă şi măsuri privind sporirea eficienţei patrimoniului
3.2. Aprecierea punctelor forte şi punctelor slabe ale întreprinderii în baza analizei situației patrimoniale

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE