Proiect de an - Perspective de gestionare a activității economico-financiare a întreprinderii contemporane - ID:05782 - Volum 32 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

Capitolul I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR

1.1. Aspecte conceptuale privind procesul de analiză economică-financiară
1.2. Locul şi importanța gestiunii resurselor financiare ale întreprinderii
1.3. Metode teoretice de diagnosticare a activităţii economice a întreprinderilor

Capitolul II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII XXX
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii XXX
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii XXX
2.3. Analiza echilibrului financiar și a eficienței utilizării resurselor financiare

Capitolul III. CĂI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII XXX
3.1. Plan de măsuri de îmbunătățire a situației financiare a întreprinderii XXX
3.2. Sugestii de eficientizare a a activității financiare în întreprinderi

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE