Teza de licenta - Pefecționarea metodelor de administrare fiscală autohtonă în baza practicilor europene - ID:05783 - Volum 70 pagini


Categoria : Finante si Banci 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA FISCALĂ

1.1. Esența și semnificația funcționării sistemului fiscal
1.2. Nоțiuni generale, caracteristici și imроrtanța managementului administrării fiscale
1.3. Cadrul legislativ aferent administrării fiscale: amnistia fiscală şi medierea fiscală

CAPITOLUL II. ANALIZA SISTEMULUI DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Evoluția sistemului de administrare fiscală și controlul fiscal în Republica Moldova.
2.2. Autoritățile administrației publice cu atribuții de administrare fiscală
2.3. Analiza sistemului de administrare autohton prin prisma Planului fiscal european al administrațiilor fiscale

CAPITOLUL III. MODERNIZAREA METODELOR DE ADMINISTRARE FISCALĂ ÎN BAZA PRACTICILOR EUROPENE
3.1. Strategii de îmbunătățire a mediului fiscal prin modernizare instituțională
3.2. Eficientizarea mecanismelor fiscale autohtone prin prisma experienței europene

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE