Referat - Deportarile din anul 1949 in RSS Moldoveneasca - ID:06511 - Volum 16 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CUPRINS

1. Organizarea și declanșarea operațiunii de deportare din 5-6 iulie 1949 în RSS Moldovenească 2
2. Consecințele deportării din 5-6 iulie 1949 în RSS Moldovenească 10

BIBLIOGRAFIE 15