Referat - Mesianismul şi rolul lui în procesul de exdindere teritorială a Imperiului Rus pȋnă în secolul al XIX-lea - ID:06518 - Volum 12 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 2

1. Originile și esența mesianismului rusesc 3
2. Ideea misiunii mesianice și formele de extindere a teritoriilor 5
3. Expansiunea teritorială și sarcinile politicii externe a Imperiului Rus până în secolul al XIX-lea........9

CONCLUZII 10
BIBLIOGRAFIE 11