Teza de licenta - Proiectarea unui magazin online pe platforma Android - ID:02456 - Volum 65 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. Analiza domeniului magazinelor online

1.1. Impactul comerțului online
1.1.1. Avantajele comerțului online
1.1.2. Tendințele comerțului online
1.1.3. Ascensiunea comerțului online în Republica Moldova
1.2. Sisteme informatice de comerț online
1.2.1. Analiza platformelor web și mobile pentru softurile de comerț online
1.2.2. Aplicațiile mobile pentru magazinele online
1.2.3. Etapele de creare a magazinelor online
1.3. Revizuirea soluțiilor deja existente pe piață
1.3.1. Descrierea aplicațiilor existente
1.3.2. Decizia selectării sistemului de operare pentru softul creat
1.3.3. Scopul și obiectivele creării magazinului online

2. Proiectarea magazinului online pe platforma Android
2.1. Analiza metodei de proiectare
2.1.1. Noțiuni introductive despre proiectarea softului
2.1.2. Componentele sistemului informațional
2.1.3. Stabilirea ciclului de viață pentru sistemul creat
2.2. Analiza metodologiilor de implementare
2.2.1. Stabilirea cicului de prelucrare a datelor pentru sistemul creat
2.2.2. Stabilirea metodelor și tehnicilor de realizare pentru sistemul creat
2.3. Proiectarea funcționalului utilizînd diagramele UML
2.3.1. Analiza diagramei cazurilor de utilizare
2.3.2. Analiza diagramelor de activități
2.3.3. Analiza diagramelor de secvență și colaborare
2.3.4. Analiza diagramelor de stări
2.3.5. Analiza diagramei de clase
2.3.6. Analiza diagramei de componente
2.3.7. Analiza diagramei de desfășurare
2.3.8. Proiectarea structurii bazei de date pentru aplicația creată

3. Implementarea sistemului client-server
3.1. Descrierea procesului de dezvoltare a aplicație Android
3.1.1. Configurarea kitului de dezvoltare pentru Java
3.1.2. Configurarea kitului de dezvoltare pentru Android
3.1.3. Configurarea dispozitivului virtual Andorid
3.1.4. Configurarea sistemului de control al versiunilor
3.1.5. Crearea proiectului în Android Studio
3.2. Scrierea codului pentru Aplicația Android
3.2.1. Scrierea codului XML și Java pentru crearea unei activități
3.2.2. Structurarea codului după arhitectura MVVM
3.2.3. Principiile de programare SOLID
3.3. Tehnologii de implementare aplicate în procesul de creare a aplicației mobile
3.3.1. Utilizarea librăriilor Retrofit și GSON pentru comunicarea cu serverul
3.3.2. Comunicarea REST API prin JSON
3.3.3. Cererile pentru baza de date SQLite

4. Descierea aplicației create
4.1. Descărcarea și rularea aplicației Andorid
4.1.1. Depanarea aplicației pe dispozitivul Android
4.2.2. Meniul de navigare a aplicației
4.2.3. Înregistrarea și logarea în sistem
4.2.4. Navigarea prin categoriile de produse
4.2.5. Căutarea produselor după denumire
4.2.6. Selectarea în coș a produselor favorite
4.2.7. Achitarea a produselor prin diferite metode
4.2.8. Setările aplicației și opțiunea de editare a contului

5. Argumentarea economică
5.1. Scopul elaborării proiectului din punct de vedere economic. Studiul pieții cu indentificarea potențialilor beneficiari
5.2. Planul calendaristic
5.3. Analiza SWOT
5.4. Analiza costurilor de producție
5.4.1. Calcularea activelor materiale și nemateriale pe termen lung
5.4.2. Calcularea consumurilor directe materiale
5.4.3. Calcularea consumurilor directe privind retribuirea muncii
5.4.4. Calcularea consumurilor indirecte
5.4.5. Calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizarea a activelor nemateriale pe termen lung
5.4.6. Calcularea costului de producție
5.4.7. Calcularea indicatorilor economico-financiari

Concluzii
Bibliografie
Anexe