Teza de licenta - Elaborarea unui sistem de administrare a activității firmei prin intermediul utilizării noilor servicii de Cloud de la Google - ID:02462 - Volum 63 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

I. FUNDAMENTARE TEORETICĂ

1.1. Beneficiile tehnologiilor moderne
1.1.1. Rolul tehnologiile moderne în societate
1.1.2. Beneficiul tehnologiilor software asupra firmelor
1.1.3. Tehnologia Cloud de la Google
1.2. Scopul și metodologia de dezvoltare
1.2.1. Analiza sistemelor existente de administrare a activității firmei
1.2.2. Obiectivele principale pentru realizarea softului Company Sync
1.2.3. Analiza metodologiei de realizare a softului
1.2.4. Limbajul de programare folosit pentru scrierea codului
Concluzii capitol 1

II. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
2.1. Etapa de proeictare și configurare a sistemului Company Sync
2.1.1. Analiza cazurilor de utilizare
2.1.2. Definirea ciclului de viață al aplicației Android
2.1.3. Definirea arhitecturii aplicației Android
2.1.4. Configurarea Cloud pentru autentificare și stocarea datelor
2.1.5. Pregatirea studioului de creație Android pe mașina de lucru Windows
2.1.6. Configurarea smartphone-ului Android pentru rularea aplicației
2.2. Etapa de implementare a aplicațiilor Android
2.2.1. Clasele de bază Activity și Fragment
2.2.2. Implementarea ecranelor de inregistrare și autentificare în sistem
2.2.3. Comunicarea cu serverul Cloud de la Google
2.2.4. Aplicarea paradigmelor de programare
Concluzii capitol 2

III. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
3.1. Testarea softului Company Sync
3.1.1. Instalarea aplicațiilor pe telefon
3.1.2. Inregistrarea și autentificarea în sistem
3.1.3. Meniul de navigare
3.1.4. Analiza funcționalului de gestionare a datelor în cadrul firmei
Concluzii capitol 3

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe