Teza de licenta - Migrația în discursul mediadic în perioada pandemiei de Covid-19 - ID:06301 - Volum 58 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE………………2
INTRODUCERE…………5

Capitolul 1. MIGRAŢIA ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19 PRIN PRISMA DISCURSULUI MEDIATIC……7

1.1. Abordarea conceptuală privind discursul mediatic …..….………………………………..…7
1.2. Reflectarea fenomenului migrației în Republica Moldova în perioada Pandemiei….…..…12

Capitolul 2.................................................. 22

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ………… 52
BIBLIOGRAFIE.........55
ANEXE.......................................................57