Teza de licenta - Rolul agențiilor de presă din Republica Moldova în contextul mediatic contemporan - ID;06303 - Volum 55 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3

CAPITOL 1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENȚIILOR DE ŞTIRI 6

1.1. Evoluţia agenţiilor de presă în context internaţional 6
1.2. Rolul agenţiilor de ştiri în difuzarea informaţiei 20
1.3. Istoria agenţiilor de presă din România 28

CAPITOL 2. AGENTIA DE PRESA DIN REPUBLICA MOLDOVA IN CONTEXTUL MEDIATIC ACTUAL 34
2.1. Aparitia si evolutia Agentiei Informationale de stat Moldpres 34
2.2. Evolutia agentii prevate INFOTAG 38
2.3. Specificul agentiei de presa IPN 40

CAPITOL 3. AGENTIA DE PRESA DIN REPUBLICA MOLDOVA 47
3.1. Jurnalismul de agentie din Republica Moldova: Factorii de risc 47

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI 52
BIBLIOGRAFIE 54