Lucrare de licenta - Planul de afaceri – instrument al demarării și dezvoltării unei afaceri Andy's Pizza - ID:04307 - Volum 58 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere
Capitolul I 1. Considerații generale privind planul de afaceri

1.1 Planul de afaceri – definire și necesitate
1.2 Scopuri ale planului. Principii de bază ale redactării
1.3 Secțiuni ale unui plan de afaceri

Capitolul II 2. Prezentarea firmei ANDY'S PIZZA
2.1. Date de identificare (denumire, sediu, profil de activitate, obiect de activitate etc.)
2.2. Scurt istoric
2.3. Misiune
2.4. Obiective
2.5. Principii şi valori
2.6. Managementul superior
2.7. Organigramă

Capitolul III 3. Planul de afaceri al SC ANDY'S PIZZA SRL
3.1. Structura și evoluția capitalului social
3.1.2 Ideia de afacere propusă
3.1.3 Necesarul de finanțare
3.1.4 Echipa de conducere
3.1.5 Strategia aleasă a firmei
3.2 Descrierea produselor și / sau serviciilor
3.2.1 Enumerarea și descrierea produselor și / sau serviciilor oferite
3.2.2 Prețul produselor
3.3 Planificarea activității
3.3.1 Echipamentul de producție
3.3.2 Utilaje necesare
3.3.3 Personalul
3.4 Planul de marketing
3.4.1 Stabilirea obiectivelor de marketing a firmei
3.4.2 Analiza externă și internă
3.5 Politica de prețuri, distribuție și promovare
3.5.1 Politica de preț
3.5.2 Politica de distribuție
3.5.3 Politica de promovare

Capitolul IV Planificarea financiară
4.1 Venituri previzionate
4.2 Analiza cheltuielilor
4.2.1 Prognoza cheltuielilor investiționale
4.2.2 Prognoza cheltuielilor cu salarizarea personalului în primul an de funcționare a magazinului
4.2.3 Prognoza cheltuielilor cu chiria în primul an de funcționare
4.2.4 Prognoza cheltuielilor administrative în primul an de funcționare
4.2.5 Prognoza cheltuielilor cu materia primă
4.3.6 Prognoza cheltuielilor de transport
4.3.7 Prognoza cheltuielilor cu publicitatea în primul an de funcționare
4.3.8 Analiza SWOT

Capitolul V Concluzii și propuneri
Bibliografie
Anexe