Teza de licență - Raționalizarea structurii organizatorice (pe exemplul întreprinderii Efes Vitanta Moldova Brewery) - ID:04313 - Volum 61 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Delimitări teoretice privind structura organizatorică în cadrul firmei

1.1. Definirea și componentele structurii organizatorice a firmei
1.2. Tipuri de structuri organizatorice specifice activității firmelor
1.3. Elaborarea și definirea etapelor în proiectarea structurii organizatorice

CAPITOLUL II. Analiza situației economico financiare și a structurii organizatorice a întreprinderii Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.
2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii Efes Vitanta Moldova Brewery SA
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii Efes Vitanta Moldova Brewery SA
2.3. Analiza structurii personalului întreprinderii Efes Vitanta Moldova Brewery SA
2.4. Evaluarea organizării structurii organizatorice al întreprinderii Efes Vitanta Moldova Brewery SA

CAPITOLUL III. Raționalizarea structurii organizatorice pentru realizarea politicii strategice de dezvoltare a întreprinderii Efes Vitanta Moldova Brewery
3.1. Modalități de raționalizare a structurii organizatorice pentru realizarea politicii strategice a întreprinderii
3.2 Proiect pentru sporirea capacităţilor de îmbuteliere pentru departamentul tehnic de la ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery”SA
3.3. Evaluarea eficienței proiectului aplicat la Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.

Concluzii
Bibliografie
Anexe