Lucrare de licenta - Proiectarea unui sistem de salarizare pentru creşterea gradului de motivare a angajaţilor în cadrul Geotech Servcom srl - ID:04315 - Volum 39 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Prezentarea firmei GEOTECH SERVCOM SRL 3
1.1.Domeniu firmă 3
1.2 Sediu social 3
1.3 Obiect de activitate 3
1.4 Personal 3

2. Principalii indicatori economico-financiari 5

3. Indicatorii eficienţei managementului resurselor umane şi evidenţierea punctelor forte şi slabe 6

3.1 Analiza stabilităţii resurselor umane 6
3.2 Analiza diagnostic a resurselor umane 7

4. Situaţia de necesitate a GEOTECH SERVCOM SRL 8
4.1 Costuri determinate de procesul de fluctuaţie 8
A. Costuri aferente persoanei 8
B. Costurile înregistrate pe perioada când locul este vacant 9
4.2 Costuri aferente înlocuirii unui angajat 9

5. Recompensarea angajaţilor 11
5.1 Teorii şi strategii motivaţionale 11
5.2 Sistem de recompense 14

6. Elaborarea sistemelor de motivare performanţe 20
6.1. Elaborarea sistemului de motivare pentru secţia marketing şi vânzări 20
6.2. Modele de motivare pentru angajaţii direct productivi 21

7. Prognozarea sporirii productivităţii muncii 25
8. Sinteza rezultatelor obţinute 26
9. Recomandări 28
Anexe 29