Teza de licenta - Creșterea competitivității întreprinderii prin implimentarea managementului de proiect - ID:06476 - Volum 79 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE..................................3
ANNOTATION.............................4
INTRODUCERE...........................5

1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII......8

1.1. Esența și semnificația competitivității unei întreprinderi....................................................8
1.2. Factori determinanți ai nivelului de competitivitate al întreprinderii................................17
1.3. Rolul managementului de proiect în creșterea competitivității întreprinderii...................25

2. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI ANALIZA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII „S.C. CREATOR– IU. BORȘ S.R.L.”......32
2.1. Caracteristica organizatorică și economică a întreprinderii S.C. „Creator – Iu. Borş” S.R.L.......32
2.2. Analiza situației financiare a întreprinderii S.C. „Creator – Iu. Borş” S.R.L....................40
2.3. Evaluarea competitivității întreprinderii S.C. „Creator – Iu. Borş” S.R.L........................46

3. CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII PRIN IMPLIMENTAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT.....52
3.1. Strategii eficiente de creștere a competitivității întreprinderii S.C. „Creator – Iu. Borş” S.R.L......52
3.2. Elaborarea unui proiect de creștere a competitivității întreprinderii S.C. „Creator – Iu. Borş” S.R.L.......57
3.3. Direcţii de sporire a competitivităţii întreprinderii S.C. „Creator – Iu. Borş” S.R.L.........67

CONCLUZII.....................................................69
BIBLIOGRAFIE................................................72
ANEXE............................................................76