Teza de licenta - Analiza particularităţilor sistemului decizional în cadrul entităţii S.A. Moldtelecom - ID:06484 - Volum 65 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul 1. Aspecte generale privind sistemul decizional în cadrul organizației

1.1 Rolul și conținutul deciziei în management
1.2 Clasificarea deciziilor
1.3 Structura procesului decizional
1.4 Metodologia raționalizării și modernizării sistemului decizional

Capitolul 2. Analiza situației economico – financiară a companiei S.A. Moldtelecom
2.1 Caracteristica generală a întreprinderii
2.2 Analiza situației economico – financiare
2.3 Analiza caracteristică procesului decizional la compania S.A Moldtelecom
2.4 Diagnosticul sistemului decizional în cadrul companiei

Capitolul 3. Modalități de raționalizare a sistemului decizional din cadrul organizației
3.1 Deficiențele sistemului decizional din compania S.A Moldtelecom
3.2 Măsuri de perfecționare a sistemului decizional din cadrul companiei
3.3 Proiect de raționalizare a sistemului decizional din cadrul Departamentului Economico-Financiar a întreprinderii S.A. „Moldtelecom”

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe