Teza de licenta - Evaluarea eficienței sistemului informațional de marketing din cadrul entității economice Telemar SRL - ID:06023 - Volum 70 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE..........................3
ANNOTATION.....................4
INTRODUCERE..................5

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SISTEMUL INFORMAȚIONAL DE MARKETING ÎN CADRUL ENTITĂȚII ECONOMICE.........7

1.1. Abordarea teoretică a sistemului informațional de marketing............................................7
1.2. Funcțiile sistemului informațional de marketing..............................................................15
1.3. Structura sistemului informațional de marketing..............................................................19
1.4. Criterii de eficiență a sistemului informațional de marketing...........................................24

II. EVALUAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL DE MARKETING ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII TELEMAR SRL........28
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii.............................................................................28
2.2. Activitatea de marketing a întreprinderii..........................................................................37
2.3. Analiza eficienței sistemului informațional de marketing................................................46

III. STRATEGII DE EFICIENTIZARE A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL DE MARKETING ÎN CADRUL ENTITĂȚII ECONOMICE.......49
3.1. Căi de perfecționare a eficienței sistemului informațional de marketing în întreprinderi.........49
3.2. Proiect de perfecționare a creșterii eficienței sistemului informațional de marketing.......54

CONCLUZII..............................62
BIBLIOGRAFIE..........................64
ANEXE.......................................67