Lucrare de licenta - Analiza Aprovizionarii si Desfacerii - SC Fibrex SA - ID:06037 - Volum 64 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Capitolul 1. Consideraţii privind aprovizionarea şi desfacerea .................................................3
1.1. Aprovizionarea cu mărfuri a unităţilor economice ..............................................................3
1.2. Modalităţi de aprovizionare .................................................................................................5
1.3. Etape ale procesului de aprovizionare .................................................................................8
1.4. Distribuţia fizică (logistică) ...............................................................................................10

Capitolul 2. Prezentarea firmei SC Fibrex SA …….………………………………………….15
2.1. Prezentarea firmei, mod de constituire, scurt istoric ........................................................15
2.2. Obiectul de activitate al SC Fibrex SA ............................................................................15
2.3. Analiza factorului uman de care dispune societatea SC Fibrex SA ................................16
2.4. Evoluţia capitalului social, acţionarii SC Fibrex SA .......................................................17
2.5. Structura organizatorică, tehnică şi funcţională a SC Fibrex SA ....................................19
2.5.1. Structura organizatorică a SC Fibrex SA ....................................................19
2.5.2. Structura tehnică a SC Fibrex SA ...............................................................20
2.5.3. Structura funcţională a SC Fibrex SA..........................................................20
2.6. Comercializarea produselor - Politica de produs, preţ şi promovare la Fibrex SA............21
2.7. Piaţa internă a SC Fibrex SA .............................................................................................23
2.8. Piaţa externă a SC Fibrex SA ............................................................................................24
2.9. Concurenţa .........................................................................................................................24
2.10. Împărţirea cifrei de afaceri pe tipuri de activităţi la Fibrex SA .......................................25
2.11. Principalii indicatori economico-financiari, calculaţi pe baza bilanţului Fibrex SA .......26
2.11.1. Analiza fluxurilor financiar-monetare pe baza bilanţului .........................26
2.11.2. Bilanţul contabil - conţinut şi structură ......................................................27
2.11.3. Indicatori de structura ai bilanţului Fibrex SA ...........................................29
2.11.4. Indicatorii fondului de rulment la Fibrex SA .………………………...….32
2.11.5. Solduri intermediare de gestiune la Fibrex SA ..........................................35
2.11.6. Indicatori de utilizare a activului la Fibrex SA ..........................................37
2.11.7. Indicatori de reflectare a lichidităţii şi solvabilităţii la Fibrex SA .............40
2.11.8. Indicatori de reflectare a gradului de îndatorare la Fibrex SA ...................41
2.11.9. Indicatorii gradului de rentabilitate la Fibrex SA ......................................42

Capitolul 3. Procesul de aprovizionare şi desfacere la SC Fibrex SA ....................................46
3.1. Organizarea depozitelor la SC Fibrex SA ............................................................................46
3.2. Procedura de aprovizionare şi circuitul documentelor la Fibrex SA ...................................48
3.2.1. Reglementari privind procedura de aprovizionare la Fibrex SA ................48
3.2.2. Studiu de caz privind aprovizionare la Fibrex SA ......................................52
3.3. Procedura de desfacere şi circuitul documentelor la Fibrex SA ..........................................56
3.3.1. Reglementări privind procedura de desfacere la Fibrex SA ......................56
3.3.2. Studiu de caz privind desfacerea la Fibrex SA .…………………………..57
3.4. Organizarea activităţii de transport la SC Fibrex SA ……………………….......………....59
3.4.1.Modalităţi de transport şi dotarea la Fibrex SA …………………………..59
3.4.2.Studiu de caz privind activitatea de transport la Fibrex SA ………………60

Capitolul 4. Concluzii şi propuneri ...........................................................................................61
Bibliografie .................................................................................................................................64