Teza de doctor - Impactul nivelului activității fizice și alimentației asupra dezvoltării obezității la adulți - ID:01643 - Volum 183 pagini


Categoria : Medicina 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 4
LISTA ABREVIERILOR 7
INTRODUCERE 9

1. ASPECTE CONTEMPORANE ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA OBEZITĂȚII

1.1 Unele considerații privind problema obezității la adulți 17
1.2 Particularitățile documentelor de politici în prevenirea și combaterea obezități 22
1.3 Aspecte privind riscurile societății moderne în apariția și dezvoltarea obezității 33
1.4 Concluzii la capitolul 1 39

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE 41
2.1 Caracteristica generală a studiului 41
2.2 Metodele de cercetare aplicate în studiu 44
2.3 Metodele de evaluare statistică a rezultatelor 50
2.4 Concluzii la capitolul 2 51

3. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI ADULTE ÎN RELAȚIE CU STATUTUL NUTRIȚIONAL ȘI ACTIVITATEA FIZICĂ
3.1 Evaluarea aportului nutrițional în conformitate cu obiceiurile alimentare 52
3.2 Aprecierea nivelului de activitate fizică practicată 59
3.3 Aprecierea statutului fizic și psihologic în rândul populației adulte 64
3.4 Estimarea unor costuri pentru tratamentul obezității la adulți 76
3.5 Concluzii la capitolul 3 84

4. EVALUAREA INFLUENȚEI MARKETINGULUI ȘI A PROGRESULUI TEHNOLOGIC ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI ADULTE
4.1 Analiza domeniului de prevenire și combatere a obezității prin prisma politicilor aprobate și implementate la nivel național
4.2. Particularitățile de influență a componentelor mixului de marketing pentru produsele alimentare asupra comportamentului de achiziționare și consum în rândul populației adulte
4.3 Particularitățile de influență a progresului tehnologic asupra practicării activității fizice în rândul populației adulte
4.4Conceptul NOBEZITATE – promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul populației adulte
4.5 Concluzii la capitolul 4 113

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 115
BIBLIOGRAFIE 118
ANEXE 129