Teza de doctor - Repere psihopedagogice ale Leadershipului educațional - ID:03748 - Volum 213 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (română, rusă, engleză) ...........p. 4
LISTA ABREVIERILOR .....................................p. 7
INTRODUCERE ...............................................p. 8

1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL LEADERSHIPULUI EDUCAȚIONAL

1.1. Evoluția conceptului de leadership din diverse perspective ....................................... p. 19
1.2. Pluriaspectualitatea și particularitățile Leadershipului educațional ........................... p. 37
1.3. Abordarea rolurilor cadrului didactic în contextul Leadershipului educațional ........ p. 47
1.4. Concluzii la capitolul 1 ............................................................................................... p. 64

2. CONCEPTUALIZAREA LEADERSHIPULUI EDUCAȚIONAL ȘI A CONDIȚIILOR DE FORMARE ȘI MANIFESTARE A PROFESORULUI-LIDER
2.1. Modelarea teoretică și metodologică a Leadershipului educațional ....p. 66
2.2. Condiții psihopedagogice de formare a profesorului-lider și de manifestare comportamentală / procesuală a acestuia...p. 80
2.2.1. Comunitatea profesională de învăţare – condiție psihopedagogică de dezvoltare a profesorului lider .......p. 80
2.2.2. Cultura organizaţională – condiție managerial-valorică în formarea profesorului lider ........p. 92
2.3. Formarea continuă / autoformarea în calitate de instrument de formare a profesorului-lider .....p. 102
2.4. Concluzii la capitolul 2 ............................................................................................ p. 115

3. VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI METODOLOGIC AL LEADERSHIPULUI EDUCAȚIONAL
3.1. Diagnosticarea potențialului de lider ca premisă în dezvoltarea profesională ........ p. 117
3.2. Formarea și manifestarea procesuală a profesorului-lider prin consolidarea comunităților de învățare și a culturii organizaționale ....p. 125
3.3. Evaluarea impactului activităților profesorilor lideri în cadrul comunităților educaționale ........p. 142
3.4. Concluzii la capitolul 3 ............................................................................................ p. 155

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ........p. 156
BIBLIOGRAFIE ............p. 160
ANEXE