Teza de licenta - Strategii de diminuare a comportamentului deviant la persoanele cu CES - ID:04472 - Volum 74 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE………………………………………………………3
ANNOTATION……………………………………………………4
INTRODUCERE........................................................................5

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE COMPORTAMENTULUI DEVIANT.................8

1.1. Dimensiuni teoretice ale devianței și comportamentului deviant......................8
1.2. Factorii cauzali ai comportamentului deviant.............................................................14
1.3. Tipurile de comportament deviant la persoanele cu CES..........................................24
1.4. Specificul elevilor cu tulburări de învățare : dislexia, discalculia și dispraxia...........34
Concluzii la capitolul I.......................................................................................................39

II. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A STRATEGIILOR DE DIMINUARE A COMPORTAMENTULUI DEVIANT LA PERSOANELE CU TULBURĂRI DE ÎNVĂȚARE...40
2.1. Evaluarea nivelului predispoziției pesoanelor cu tulburări de învățare la comportamentul deviant.....40
2.2. Determinarea relațiilor în familie................................................................................42
2.3. Strategii de diminuare a comportamentului deviant la persoanele cu tulburări de învățare......47
Concluzii capitolul II...............................................................................60

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI..............................................................61
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................64
ANEXE.....................................................................................................68