Teza de licenta - Influența educației muzicale asupra gândirii creative la copii - ID:04479 - Volum 61 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (varianta tradusă).............3
INTRODUCERE.......................................5

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE PRIVIND EDUCAȚIA MUZICALĂ ȘI GÂNDIREA CREATIVĂ LA COPII

1.1 Educația muzicală – caracteristici și forme de organizare
1.2 Delimitări conceptuale privind gândirea creativă
1.3 Particularități ale educației muzicale în dezvoltarea gândirii creative la copii
1.4 Concluzii la capitolul 1

CAPITOLUL II. DEMERS EXPERIMENTAL CONSTATATIV AL INFLUENŢEI EDUCAȚIEI MUZICALE ASUPRA GÂNDIRII CREATIVE LA COPII
2.1 Rezultatele empirice privind influența educației muzicale asupra gândirii creative la copii
2.2 Concluzii la capitolul 2

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE