Teza de master - Stresul profesional și satisfacția în muncă la angajatii din sfera protecției sociale - ID:04484 - Volum 103 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE
ANNOTATION
INTRODUCERE

1. INCURSIUNI TEORETICE PRIVIND STRESUL PROFESIONAL ȘI SATISFACȚIA ÎN MUNCĂ A ANGAJAȚILOR DIN SFERA PROTECȚIEI SOCIALE

1.1. Definiții, factori și consecințe ale stresului profesional
1.2. Abordări și caracteristici ale satisfacției în muncă
1.3. Caracteristicile sferei protecției sociale și manifestări ale stresului și satisfacției profesionale în activitatea de muncă
1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. STRESUL ORGANIZAȚIONAL ȘI SATISFACȚIA ÎN MUNCĂ LA ANGAJAȚI: STUDIU EXPERIMENTAL
2.1. Lotul cercetării și prezentarea metodelor de cercetare aplicate în studiul experimental ...............
2.2. Caracteristicile stresului profesional la angajații din sfera protecției sociale .............................
2.3. Satisfacția în muncă și relația acesteia cu stresul profesional la angajații din mediul protecției sociale
2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROGRAM FORMATIV DE DIMINUARE A STRESULUI PROFESIONAL
3.1. Principiile și strategiile de lucru în gestionarea nivelului stresului profesional
3.2. Descrierea programului de intervenție în diminuarea stresului profesional și modalitățile de implementare a acestuia în sfera protecției sociale
3.3. Evaluarea rezultatelor programului de intervenție vizând diminuarea stresului profesional
3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII