Comandă o lucrare de licență la facultatea de Psihologie, sociologie sau psihopedagogie; teze de master la psihologie, referate în domeniul psihologiei.

Teza de licenta - Metode de prevenire a insuccesului școlar - ID:02849 - Volum 69 pagini

ARGUMENTARE: Alegerea si motivarea temei de cercetare………1 
 
I. REUŞITA ŞCOLARĂ……2

1.1. Perspectiva asupra reuşitei şcolare…………………2
1.2. Factorii care stau la baza succesului şcolar.......4 
 
II. INSUCCESUL ŞCOLAR………9

2.1. Insuccesul şcolar: definiţii, forme de manifestare, criterii de apreciere………9
2.2. Dimensiunea subiectivă a insuccesului şcolar……………12
2.3. Factorii insuccesului şcolar……………………………………………14
2.3.1 Factorii individuali ai insuccesului şcolar………………….15
2.3.2.Factorii familiali ai insuccesului şcolar………………………17
2.3.3.Factorii pedagogici ai insuccesuluii şcolar…………………20
2.4. Modalitaţii de prevenire a insuccesului şcolar……………23
2.5. Relaţia copil-profesor-familie……………………………………………….26
2.5.1. Profesorul-factor educative…………………………………………..26
2.5.2. Rolul profesorului diriginte…………………………………………..28
2.5.3. Relaţia profesor- elev…………………………………………………31
2.5.4. Relaţia şcoala-familie………………………………………………..33 
 
III. METODOLOGIA CERCETARII
3.1. Argument pentru realizarea cercetarii………36
3.2. Descrierea cercetarii………………………………………36
3.2.1. Tema cercetarii……………………………………………36
3.2.2. Formularea ipotezelor cercetarii………………36
3.2.3. Obiectivele cercetarii…………………………………36
3.2.4. Alegerea instrumentului de cercetare şi eşantionarea……37
3.2.5. Analiza şi interpretarea datelor………………38
3.3. Concluzii………………………………………………………58 

ANEXE……………………59
BIBLIOGRAFIE………66

Teza de licenta - Influenta Retelelor de Socializare Asupra Relatiilor Interpersonale la Adolescenti - ID:02848 - Volum 77 pagini

Introducere …………3 
 
CAPITOLUL I. Reţelele de socializare şi relaţiile interpersonale la adolescenți
1.1. Reţelele de socializare ………5

1.2. Efectele reţelelor de socializare asupra adolescenţilor ……7
1.3. Competența socială și abilitățile de interrelaționare ………9
1.4. Comunicare și socializare pe internet ……………………………12
1.4.1. Relaţiile interpersonale .……………………………………………...14
1.4.2. Relaţiile dintre Adolescenţi ………………………………………….15
1.4.3. Prietenia tip de relaţie interpersonale ………………………17
1.4.4. Interacţiunea dintre reţelele de socializare şi relaţiile interpersonală .. 19
1.5. Caracteristica perioadei adolescentine ………20
1.6. Concluzii la capitolul I …………………………………25 

CAPITOLUL II Cercetarea experimentală
2.1. Ipoteza şi obiectivele cercetării …………25
2.2. Metodologia cercetării …………………………26
2.3. Analiza şi interpretarea datelor obţinute ……33 
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Strategiile de resocializare a minorilor cu comportament deviant - ID:02847 - Volum 101 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I Comportamentul deviant al minorilor. Cauzalitate și simptomatologie

1.1 Profilul psihologic al personalității adolescentului cu comportament deviant
1.2 Structura personalității delinvențiale la adolescent
1.3. Cauzele şi condiţiile care favorizează delincvenţa juvenilă
 
CAPITOLUL II: Metodologia cercetării. Obiectivele cercetării
2.1 Diagnosticarea comportamentului la adolescent
2.2 Metode şi instrumente de lucru folosite în cadrul activităţii decercetare
2.3 Analiza și interpretarea rezultatelor studiului experimental
2.4 Concluzii la studiul experimental

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Manifestarea comportamentelor agresive la școlarii mici - ID:02846 - Volum 79 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE ȘI CONCEPTE TEORETICE ALE AGRESIVITĂŢII ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.1. Problema agresivității în literatura de specialitate
1.2. Teorii și concepte ale funcționalitatii agresivității.
1.3 Abordarea complexă a comportamentul agresival școlarului mic
1.4. Agresivitatea - factori generatori de violență în mediul școlar

CAPITOLUL 2 STUDIUL PRACTIC AL MANIFESTĂRII AGRESIVITĂȚII LA ȘCOLARUL MIC
2.1. Designul cercetării manifestării agresivității la școlarul mic .
2.2. Analiza și interpretarea rezultatelor studiului experimental
2.3 Elaborarea concluziilor studiului experimental
 
CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de doctor - СИТУАЦИЯ КОНФЛИКТА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ - ID:02845 - Volum 159 pagini

Введение_______4
 
1. Теоретические основы изучения отражения ситуации конфликта во внутренней речи ____11
1.1 Внутренняя речь и еѐ отражение в художественном тексте_____11
1.2 Проблема конфликта в теоретической литературе____23
1.3 Конфликтная ситуация и конфликт_________________36
Выводы по первой главе___________________________39
 
2. Художественное отражение конфликта как события во внутренней речи_____42
2.1 Отражение ситуации конфликта в различных формах внутренней речи ___42
2.1.1 Простое внутреннее реплицирование как отражение ситуации конфликта____43
2.1.2 Отражение ситуации конфликта в художественном тексте внутреннего монолога___48
2.1.3 Отражение ситуации конфликта в художественном тексте внутреннего диалога__61
2.2 Отражение ситуации конфликта во внутренней речи в различных типах текста ___70
2.3 Разрешенный и неразрешенный конфликт во внутренней речи_____91
Выводы по второй главе ____106
 
Глава 3. Выразительные аспекты изображения конфликта в художественном тексте внутренней речи____110
3.1 Отражение позиции автора в изображении конфликтной ситуации во внутренней речи_____110
3.2 Использование отражения ситуации конфликта во внутренней речи в создании композиционно-смысловой структуры текста___126
Выводы по третьей главе ____134
 
Заключение__________136
Список литературы____141
Список источников иллюстративного материала ___157

Teza de an - Problema dezvoltarii psihicului si formarii personalitatii in psihologie - ID:02844 - Volum 41 pagini

Introducere .........3
 
CAPITOLUL I - DEZVOLTAREA PSIHICULUI ÎN ONTOGENEZĂ ȘI FORMAREA PERSONALITĂȚII ...5
1.1 Natura și ipostazele psihicului, procesele cognitive și reglatorii ..........5
1.2 Structura personalității și rolul activității în formarea personalității .....20
 
CAPITOLUL II – FACTORII DE PERSONALITATE ...................25
2.1 Chestionarul multifactorial de personalitate 16PF Cattell .......25
2.2 Interpretarea rezultatelor, personalitatea și comportamentul ....31
 
Concluzii.................34
Bibliografie ............36
Anexa 1 .................38
Anexa 2 .................39
Anexă 3 ..................40
Anexa 4 .................41

Teza de an - Influenta jocurilor computerizate asupra personalității școlarului mic - ID:02843 - Volum 40 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI COMPLEXE A INFLUENȚEI JOCURILOR COMPUTERIZATE ASUPRA PERSONALITĂȚII

1.1. Caracteristica generală a personalității școlarului mic.
1.2. Descrierea sferei emoționale la școlarul mic.
1.3. Tipologia jocurilor computerizate pentru școlarul mic.
1.4. Influența pozitivă a jocurilor computerizate asupra personalității.
1.5. Concluziile la capitolul 1.

CAPITOLUL 2 METODOLOGIE CERCETĂRII
2.1 Designul experimental
2.2 Metodologia cercetării
2.3 Analiza și intepretarea rezultatelor

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Studierea stresului la lucratori (gardieni) din penetenciar - ID:02842 - Volum 77 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND STRESUL ORGANIZAȚIONAL 5

1.1. Analiza literaturii de specialitate privind stresul organizațional 5
1.2. Stres organizațional, stress ocupațional, stres managerial: delimitări conceptual 13
1.3. Specificul muncii in penetenciar. 24
1.4. Prevenţia stresului: prevenţie primară, prevenţie secundară, prevenţie terţiară 28
1.4.1. Condițiile de muncă în penitenciarele din RM: închis, deschis, pentru minori, pentru femei, în izolatoarele de urmărire penală și în spitalele penitenciarelor 28
1.4.2. Relația dintre tipurile de personalitate, tipul de stress și tipurile de boli somatic a ferentetipului de stres ale angajaților din penitenciare. 31

CAPITOLUL II. STUDIU PRIVIND MANIFESTAREA STRESULUI A ANGAJAȚILOR DIN PENITENCIARE 37
2.1. Analiza și stabilirea metodelor de cercetare 37
2.1.1. Metode de diagnostic / evaluare a stresului la locul de muncă: Penetenciarul Cricova 37
2.2. Scopurile, obiectivele și ipotezele cercetării 37
2.3. Analiza și interpretarea rezultatelor 37

CONCLUZII 37
BIBLIOGRAFIE 39
ANEXE 42

Teza de licenta - Tipul temperamentului în procesul de adaptare socială la adolescenți - ID:02841 - Volum 58 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I STUDIUL TEORETIC AL TEMPERAMENTULUI ÎN PROCESUL DE ADAPTARE SOCIALĂ

I.1. Concepte și fundamente științifice în abordarea temperamentelor
I.2.Aspecte teoretice ale adaptării sociale la adolescenți.
I.3. Factorii psihologici implicați în procesul de adaptare socială.
I.4. Locul și rolul temperamentului în procesul de adaptare socială la adolescenți.

CAPITOLUL II STUDIUL EXPERIMENTAL AL RELAȚIEI DINTRE TIPULUI TEMPERAMENTULUI ȘI ADAPTĂREA SOCIALE LA ADOLESCENȚI
II.1. Elaborarea metodologiei studiului experimental
II.2.Experimentul de constatare.Analiza şi interpretarea rezultatelor

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Condiții de optimizare a educației copiilor în familiile monoparentale - ID:02840 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND EDUCAȚIA COPIILOR ÎN FAMILIILE MONOPARENTALE

1.1. Delimitări conceptuale
1.2. Scurt istoric privind educația copiilor în familiile monoparentale
1.3.Importanta modelului parental asupra formării și dezvoltării personalității copilului

CAPITOLUL 2 STUDIUL EXPERIMENTAL AL IMPACTULUI FAMILIILE MONOPARENTALE ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALTĂȚII COPILULUI
2.1 Desingul cercetării
2.2 Metodologia cercetării.
2.3 Analiza și interpretarea rezultatelor.
2.4 Concluzii la capitolul 2

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
ANEXE

Teza de an - Influenţa familiei monoparentale asupra formării conştiinţei de sine la şcolarul mic - ID:02839 - Volum 26 pagini

Introducere

Cap. I. FAMILIA MONOPARENTALĂ

I.1. Noţiuni teoretice
I.2. Particularităţi specifice ale copilului din familiile monoparentale
I.3. Dificultăţi de exercitare a rolurilor educative în familiile monoparentale

Cap. II. DEZVOLTAREA PSIHICĂ A COPILULUI ÎN PERIOADA ŞCOLARĂ MICĂ

Cap. III. CONŞTIINŢA DE SINE LA COPII
III.1. Noţiuni introductive
III.2. Evoluţia conştiinţei de sine la copil

Cap. IV. METODOLOGIE

Cap.V. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Teza de licenta - Familia monoparentala - ID:02838 - Volumul 68 pagini

Introducere..............3

Capitolul I. Familia monoparentală în actualitate......6

1. Familia monparentală delimitări conceptuale........6
2. Tipuri de familii monoparentale..........................8
3. Dificultăţile specifice familiei monoparentale........9
4. Factorii care-i diferenţiază pe copiii din familiile monoparentale de copiii din familiile biparentale......12
5. Consecinţe asupra părinţilor şi copiilor singuri...............................................15
6. Prin ce se deosebeşte familia vitrega de familia monoparentală?...................17

Capitolul II. Rolurile educative parentale.................19
1. Dificultăţi de exercitare a rolurilor educative în familiile monoparentale.....19
2. Părinţi divorţaţi - părinţi vitregi................................22
3. Iubirea maternă.....................................................24
4. Reţelele de sociabilitate pentru copiii care provin din familii monoparentale26
5. Soluţii pentru prevenirea eşecului unui părinte unic......29
6. Măsuri pentru prevenirea monoparentalităţii................31

Capitolul III. Protecţia socială pentru familiile monoparentale................33
1. Protecţia socială romanească..........................................................................33
2. Protecţia maternităţii......................................................................................34
3. Protecţia Socială acordata familiilor monoparentale.......................................35
4. Politici publice pentru familiile monoparentale ............................................38
5. Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.......................................40

Capitolul IV. Cercetare...................................................42

Concluzii...........................................................................61
Bibliografie........................................................................63
Anexe...............................................................................64

Teza de licenta - Familia monoparentală in sistemul de asistență socială - ID:02837 - Volum 58 pagini

CAPITOLUL 1-Introducere în problematica familiei monoparental
1.1. Aspecte generale privind familia
1.2. Familia monoparentala,delimitări conceptuale
1.3. Perspective și teorii asupra familiei
14. Familia între tradițional și modern
1.5.Evoluţia familiei monoparentale în România

CAPITOLUL 2-Dificultăți ale familiei monoparentale
2.1Dificultăți de ordin social și material
2.2 Mamele adolescente-o problemă actuală
2.3 Nevoile copilului
2.4. Creșterea și educarea copilului fără un părinte.
2.5. Modelul parental și dezvoltarea copilului

CAPITOLUL 3-O abordare politică și socială asupra familiei monoparentale
3.1. Funcții și disfuncții în cadrul familiei monoparentale
3.2. Politici de protecție a familiei monoparentale
3.3. Probleme în reintegrarea cuplului mamă-copil
3.4. Rolul consilierii în reintegrarea familiei monoparentale
3.5. Servicii adresate familiei monoparentale

CAPITOLUL4- Metode de cercetare alese
1. Observația
2. Documentarea
3. Interviul
4. Studiu de caz

CAPITOLUL5-Aspecte privind cercetarea și limitări ale acesteia
5.1-Date despre instituția de practică
5.2-Criterii pentru alegerea grupului țintă
5.3-Dificultăți întâmpinate
5.4-Limite ale cercetării

CAPITOLUL 6- Prezentarea cazurilor prin folosirea interviului si documentarii
1. Studiul de caz 1
2. Studiu de caz 2
3. Studiul de caz 3
4. Studiul de caz 4
5. Studiul de caz 5
6. Studiu de caz 6

CAPITOLUL7- concluzii

Teza de licenta - Succesul Scolar Al Adolescentilor din familii monoparentale - ID:02836 - Volum 68 pagini

Capitolul I Contextul socio-cultural al familiei şi reuşita şcolară la adolescenţi
2.1 Succesul/Insuccesul şcolar: delimitări conceptuale
2.2 Factorii ce contribuie la obţinerea succesului şi insuccesului şcolar
2.3 Reuşita şcolară în contextul familiilor complete şi familiilor monoparentale

Capitolul II Repere psihopedagogice privind familia şi adolescentii
1.1 Familia contemporană – noţiuni generale
1.2 Particularităţile de vârstă ale adolescentului
1.3 Dialogul şi mediul familial - factori importanţi în dezvoltarea personalităţii adolescentului

Capitolul III Baza experimentală a cercetării
3.1 Caracteristica eşantionului. Interpretarea şi analiza datelor

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Problema codependentei la tineri in relatia de cuplu - ID:02835 - Volum 53 pagini

INTRODUCERE

I. ABORDĂRI TEORETICE A PROBLEMEI CODEPENDENȚEI LA TINERI ÎN RELAȚIA DE CUPLU

I.1. Codependența în relaţiile interpersonale
1.1.1. Codependența. Fundamente și concepte teoretice
1.1.2. Cauze şi manifestări ale codependenţei
1.1.3. Manifestări şi consecințe a codependenței în cuplu
1.2. Complexul de inferioritate şi compensarea sa
1.2.1. Complexul de inferioritate Teorii psihologice şi comportamentale
1.2.2. Consecințele complexului de inferioritate
1.2.3. Manifestări ale complexului de inferioritate în relațiile interpersonale

II. CERCETAREA EMPIRICĂ A CORELAȚIEI DINTRE COMPLEXUL DE INFERIORITATE ȘI CODEPENDENȚĂ
II.1 Scopul investigaţiei practice
II.2 Etapele realizării cercetării experimentale
II.3 Analiza şi interpretarea rezultatelor

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Fenomenul saraciei in Republica Moldova - ID:03508 - Volum 115 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 FENOMENUL SĂRĂCIEI. ABORDĂRI ȘI CONCEPTE TEORETICE

1. Definiția sărăciei
2.I storicul evoluției sărăciei
2.1 Atitudinea societății față de familiiele sărace
2.2 Problemele familiilor sărace în perioadele istorice
2.3 Serviciile prestate familiilor sărace .
3. Teorii ale sărăciei
4. Cauzele sărăciei
5. Problemele sărăciei la nivel social și la nivel de familie
6. Fenomenul sărăciei în statele lumii
7./ Fenomenul sărăciei în R. Moldova
8. Legislația privind serviciile sociale
a) in statele lumii
b)în Republica Moldova
9 Modele ale asitenței sociale în acordarea serviciilor sociale familiilor sărace
10. Organizații de acordare a serviciilor sociale familiilor sărace

CAPITOLUL 2 STUDIU PRACTIC
2.1 Scopul,ipoteza și metoda cercetării
2.2 Interpretare rezultatelor chestionarelor aplicate lucrătorilor sociali
2.3 Interpretare rezultatelor chestionarelor aplicate beneficiarilor de servicii sociale
2.4 Studii de caz.

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
GLOSAR DE TERMENI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Inteligenta Emotionala si Abilitatile de Comunicare la Adolescenti - ID:02834 - Volum 46 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INTELEGENŢA EMOŢIONALĂ ŞI ABILITĂŢILE DE COMUNICARE

1.1. Repere teoretice privind intelegenţa emoţională
1.2. Comunicarea, formele şi formarea abilităţilor de comunicare
1.3. Specificul de vârstă şi problemele de comunicare la adolescenţi
1.4. Interacţiunea dintre intelegenţa emoţională şi abilităţile de comunicare

CAPITOLUL II. EXPERIENŢE DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE LA ADOLESCENŢI ÎN DEPENDENŢĂ DE NIVELUL INTELEGENŢEI EMOŢIONALE
2.1. Metodele, ipotezele, coordonatele, obiectivele şi tipul cercetării
2.2. Desfăşurarea experimentului
2.3. Interpretarea rezultatelor

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Stima de sine și inteligența emoțională la adolescenți - ID:02833 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE NOȚIUNII STIMA DE SINE, INTELIGANȚA EMOȚIONALĂ LA ADOLESCENȚI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC

1.1. Conceptul “stima de sine” și “inteligența emoțională”. Definiții și termeni psihologici.
1.2. Clasificarea stimei de sine și principalele tipuri de inteligență emoțională
1.3. Relația dintre inteligența emoțională și stima de sine la adolescenți

CAPITOLUL II. ASPECTE PRACTICE ALE CERCETĂRII RELAȚIEI DINTRE STIMA DE SINE ȘI INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ LA ADOLESCENȚI
2.1. Obiectivele și ipotezele cercetării
2.2. Prezentarea eșantionului
2.3. Analiza metodologiei utilizate
2.4. Analiza stimei de sine și a inteligenței emoționale în rîndul adolescenților
2.5. Interpretarea rezultatelor

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Influența stilului parental asupra dezvoltării capacităților de lider - ID:02832 - Volum 48 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CADRUL TEORETIC A INFLUENȚEI FAMILIEI ASUPRA DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚILOR DE LIDER

1.1. Definirea și caracteristicile conceptului de lider
1.1.1. Factorii fundamentali ai dezvoltării capacităților de lider la școlari
1.2. Stilul educativ parental
1.2.1. Caracteristicile educației la nivelul familiei
1.2.2. Rolul educației parentale în dezvoltarea capacităților de lider
1.3. Carențe ale educației la nivelul familiei

CAPITOLUL II. OBIECTIVELE ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII
2.1. Obiectivele cercetării
2.2. Ipotezele cecetării
2.3. Modelul cercetării

CAPITOLUL III. PREZENTAREA REZULTATELOR
3.1. Prezentarea datelor
3.2. Intrepretarea psihologică a rezultatelor

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Rolul familiei in dezvoltarea copilului - ID:02831 - Volum 75 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 : CADRUL TEORETIC

1.1 Familia si rolul ei in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului
1.1.1 Caracteristicile educatiei la nivelul familiei
1.1.2 Functia educativa a familiei
1.1.3 Carente ale educatiei la nivelul familiei
1.1.4 Rolurile parentale
1.1.5 Climatul familial
1.1.6 Interrelatiile familiale
1.1.7 Exemplu
1.1.8 Familia si personalitatea
1.2 Dependenta de alcool
1.2.1 Caracteristici generale
1.2.2 Defintie
1.2.3 Elemente descriptive si tulburari asociate
1.2.4 Manifestari ale alcoolsimului
1.2.5 Elemente specifice culturii, etatii si sexului
1.2.6 Prevalenta
1.2.7 Evolutie
1.2.8 Pattern familial
1.2.9 Personalitatea alcoolicului
1.3 Comportamentul agresiv
1.3.1 Caracteristici general
1.3.2 Definitie
1.3.3 Teorii ale agresivitatii
1.3.4 Forme ale agresivitatii
1.3.5 Factori care influenteaza agresivitatea
1.3.6 Agresivitatea la copii
1.3.7 Modelul agresiv
1.3.8 Modele de oameni agresivi

CAPITOLUL 2: OBIECTIVELE SI METODOLOGIA CERCETARII
2.1 Obiectivele cercetarii
2.2 Ipotezele cercetarii
2.3 Procedura de lucru

CAPITOLUL 3: PREZENTAREA REZULTATELOR

3.1 Interpretarea psihologica a rezultatelor
3.2 Prezentarea studiilor de caz

CONCLUZII