Comandă o lucrare de licență la facultatea de Psihologie, sociologie sau psihopedagogie; teze de master la psihologie, referate în domeniul psihologiei.

Teza de licenta - Relatia dintre educatia parentala si particularitatile sociabilitatii prescolarului - ID:02830 - Volum 92 pagini

Introducere…………4

Capitolul 1. Cadrul teoretic………6

1.1. Dezvoltarea psihică……………6
1.1.1. Definirea şi caracteristicile conceptului de dezvoltare psihică………..….6
1.1.2. Factorii fundamentali ai dezvoltării psihic…………12
1.2. Stilul educativ parental……………………...…………………18
1.2.1. Educaţia- considerente teoretice generale…………18
1.2.2. Educaţia familială- specific şi rol în dezvoltarea psihică a copilului…………21
1.2.3. Mediul familial vs. Mediul instituţionalizat……………………………..31
1.2.4. Educatia parentala- definire, tipologii şi rol în dezvoltarea psihică a copilului………34
1.3. Preşcolaritatea…………………………………………………………47
1.3.1. Vârsta preşcolară- caracteristici generale……………47
1.3.2. Profilul psihologic al preşcolarului ………………………49
1.4. Sociabilitatea la varsta prescolara…………………………61

Capitolul 2.Obiectivele si metodologia cercetării…………64
2.1. Obiectivele cercetării………………………………………………64
2.2. Ipotezele cercetării…………………………………………………
2.3. Modelul cercetării……………………………………………………64
2.3.1. Variabilele de lucru……………………………………………………...64
2.3.2. Participanţi……………………………………………………………….64
2.4. Descrierea metodelor de investigaţie………………………65
2.5. Descrierea procedurilor de recoltare a datelor……………66

Capitolul 3. Rezultatele cercetării…………………………………68
3.1. Prezentarea şi analiza datelor……………………………………68
3.2. Interpretarea datelor…………………………………………………72

Capitolul 4. Concluzii şi aprecieri finale…………………………81

Anexe…………………………………………………………………...………………84
Referinţe bibliografice………………………………………………………….99
Rezumat…………………………………………………………...…………………..101
Abstract…………………………………………………………………...…………...103

Teza de licenta - Educatia copiilor cu abilitati intelectuale inalte - ID:02829 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE ......pag. 5

CAPITOLUL I. INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A SUPRADOTAŢILOR..........pag. 6

1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE.........................................pag. 7
1.2. CLASIFICAREA INSTRUMENTELOR DE IDENTIFICARE…………pag. 9
1.2.1 TESTE STANDARDIZATE……......……....pag. 9
1.2.2. PARALELA POZITIV ŞI NEGATIV……....pag 10
1.2.3. CHESTIONAR DE NOMINALIZARE PENTRU PĂRINŢI.......pag 11
1.2.4 FIŞA DE NOMINALIZARE PENTRU COLEGI...................pag 12
1.2.5 FIŞA DE AUTONOMINALIZARE...............pag 13
1.2.6 GHID DE NOMINALIZARE PENTRU PROFESORI............pag 14
1.2.7 CHESTIONARUL DE NOMINALIZARE CSD PENTRU PROFESORI.....pag 18

CAPITOLUL II . ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE INSTRUIRII DIFERENŢIATE ŞI STRATEGII DE APLICARE ......pag. 21
2.1 MODELE CURRICULARE............................pag. 21
2.2.ACCELERAREA........................................pag.24
2.3 ÎMBOGĂŢIREA.........................................pag.26
2.4 GRUPAREA..............................................pag.27


CAPITOLUL III. METODOLOGIA CERCETĂRII

3.1. OBIECTIVE ...........................................pag.30
3.2. IPOTEZE ................................................pag.36
3.3. EŞANTIONUL...........................................pag. 36
3.4 INSTRUMENTE DE CERCETARE ..................pag.36
3.5. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR.......pag.37

CAPITOLUL IV. CONCLUZII.............................pag.42

BIBLIOGRAFIE................................................pag.45
ANEXE...........................................................pag.47

Teza de an - Liderul si echipa - ID:02828 - Volum 34 pagini

Introducere ........1

Capitolul I. Pregătirea echipei .......3

1.1. Importanţa unei echipe ............3
1.2. Echipele şi rolul lor în organizaţiile moderne ….. 6
1.3. Tipuri de echipe ………………………7
1.4. Etapele evoluţiei echipelor ………8
1.5. Funcţionarea echipelor ……………10
1.6. Încrederea şi eficienţa echipelor ……11
1.7. Roluri individuale într-o echipă …12

Capitolul II. Alegerea Liderului potrivit echipei
2.1. Noţiunea de lider …………………………………. 18
2.2. Calităţile unui lider .............................19
2.3. Alegerea liderului potrivit ....................25

Capitolul III

Concluzii ............................................30
Bibliografie .........................................33

Teza de an - Strategii de prevenire a comportamentului adictiv la adulți - ID:02826 - Volum 35 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND COMPORTAMENTUL ADICTIV

1.1. Evoluția noțiunii de adicție
1.2. Esența și caracteristicile comportamentului adictiv
1.3. Tipuri de adicții

CAPITOLUL II. ANALIZA STRATEGIILOR DE PREVENIRE A COMPORTAMENTULUI ADICTIV LA ADULȚI
2.1. Programe de prevenție în domeniul comportamentului adictiv
2.2. Aplicarea strategiilor de prevenire a comportamentului adictiv la adulți
2.3. Strategii și metode de recuperare și reabilitare a adulților cu comportament adictiv

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de masterat - Particularitatile de formare ale imaginii de sine la persoanele cu comportament adictiv - ID:02825 - Volum 84 pagini

INTRODUCERE........3

CAPITOLUL I. IMAGINEA DE SINE, ABORDĂRI CONCEPTUALE.........7

I.1. Elaborări teoretice rivind imaginea de sine la persoanele cu comportament adictiv................7
I.2. Locul imaginii de sine în cadrul personalităţii umane.............................................................12

CAPITOLUL II. DATE GENERALE PRIVIND COMPORTAMENTUL ADICTIV.............21
II.1. Apariţia noţiunii de adicţie în istoria psihanalizei.......................................21
II.2. Caracteristicile comportamentului adictiv ...............................................22

CAPITOLUL III. TIPURI DE COMPORTAMENTE DETERMINATE DE ADICŢII.............31
III.1. Consideraţii generale privind drogurile .................................................32
III.1.1 Clasificarea drogurilor.......................................................................32
III.1.2. Impactul psihosocial al consumului de drogur......................................34
III.1.3. Tipurile de comportament determinate de consumul de droguri ...........35
III.1.4. Alcoolismul şi comportamentul agresiv...............................................37

CAPITOLUL IV. CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR DE FORMARE A IMAGINII DE SINE LA PERSOANELE CU COMPORTAMENT ADICTIV.....39
IV.1. Principiile metodologice şi metodele cercetării...........39
IV.2. Rezultatele experimentului de constatare..................43
IV.3. Descrierea experimentului formativ..........................50
IV.3.1.Analiza şi prelucrarea rezultatelor experimentului formativ.......69

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI........................................73
BIBLIOGRAFIE ..............................................................75
ANEXE...........................................................................78

Реферат - Мифология и религия как истоки философии - ИД:02012 - объем 24 страниц

Введение………………………………………………3

Мифы. Мифология…………………………………5
Взаимосвязь философии и религии………9
Основные функции религии………………12
Ранние формы существования религии………15
Религии современного мира…………………18

Заключение……………………………………………22
Литература………………………………………………24

Teza de licenta - Introvert-extrovert si starea de bine la adolescenti - ID:02824 - Volum 90 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE TEORETICE ŞI CONCEPTUALE A STĂRII DE BINE PSIHOLOGICE

1.1 Conceptul “starea de bine”. Definiții și termen psihologici.
1.2 Starea de bine psihologică
1.3 Factorii psihologici implicați în starea de bine .

CAPITOLUL 2 STAREA DE BINE LA ADOLESCENŢI. SPECIFIC ŞI TRĂSĂTURI DEFINITORII
2.1. Particularităţi ale dezvoltării în perioada adolescenţei din perspectiva starea de bine psihologice
2.2. Starea de bine la adolescenți. Specificul și caracteristici definitorii.
2.3. Diferenţe în modalitatea de percepere a sării de bine la adolescenți introvertiți și extrovertiți.

CAPITOLUL 3 ASPECTE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII
3.1. Obiectivele cercetării
3.2. Ipoteze de lucru
3.3. Prezentarea eşantionului
3.4. Metode şi instrumente folosit
3.5 Analiza variabilelor stărea de bine prin prisma factorilor de personalitate.
3.6 Experimentul formativ

CONCLUZII
BiIBLIOGRAFIE
ANEXE

Proiect - Presa în societatea de tranziţie - structura, functie, conditii (cazul Republicii Moldova) - ID:02822 - Volum 53 pagini

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. PRESA – COMPONENTĂ INDISPENSABILĂ A SOCIETĂŢII

Teorii contemporane ale comunicării 6
Mass-Media – parte componentă a procesului
de comunicare în societate 14
Funcţiile presei 22

CAPITOLUL II. ETAPELE DE DEZVOLTARE A PRESEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Introducere în studiul empiric 28
Dezvoltarea presei în condiţiile noii democraţii 29
Libertatea presei în Republica Moldova 31
Etapele istorice de dezvoltare a presei în Moldova 32
Presa la început de nou mileniu 36
Concepţia dezvoltării mass-media: structura sarcinilor 38
Influenţa factorului extern asupra dezvoltării presei din Moldova 39
Capitalul de încredere al presei la început de mileniu 41
Publicul şi ponderea presei scrise din R. Moldova la etapa actuală 42
Impactul social al presei din R. Moldova 47
Tendinţe de dezvoltare a presei din Republica Moldova 49
Concluzii asupra studiului empiric 50

CONCLUZII 51
BIBLIOGRAFIE 52

Proiect de an - Sociologia deviantei - ID:02821 - Volum 45 pagini

Ipotezele cercetării..............................................................pag 3

Câteva noţiuni despre instituţia familiei.................................pag 4
Câteva noţiuni despre instituţia casătoriei...............................pag 5
Tensiunile in cuplul conjugal……………………………………………………………….pag 7
Desfacerea casatoriei..............................................................pag 9
Procedura divortului……………………………………………………………………...pag 11
Cauza divortului………………………………………………………………………...…pag 13
Tipuri de divort…………………………………………………………………………..pag 18
Analiza divorţului d.p.d.v. juridic........................................pag 19
Analiza divorţului d.p.d.v. demografic................................pag 23
Analiza divorţului d.p.d.v. sociologic...................................pag 28
Consecinţele divorţului......................................................pag 37
Sfaturile noastre……………………………………………………………………………pag 41
Sfatul Avocatului …………………………………………………………………………pag 43

Teza de doctorat - Adaptarea familiei tinere la societatea in transformare - ID:02819 - Volum 197 pagini

ADNOTĂRI...................................................................................5
LISTA ABREVIERILOR...................................................................8
INTRODUCERE.............................................................................9

I. FUNDAMENTE TEORETICO-METODOLOGICE DE CERCETARE A FAMILIEI.........17

1.1 Constituirea cadrului teoretic de cercetare stiintifică a familiei si a procesului de adaptare a acesteia la conditiile de viată........17
1.2 Dinamica perspectivelor teoretice asupra familiei reflectate în bibliografia sociologică..........33
1.3 Specificul metodologiei de studiere a temei abordate................................................ 39
1.4 Concluzii la Capitolul I.............................................................................................. 46

II. MODALITĂȚI DE ADAPTARE A FAMILIEI TINERE LA TRANSFORMĂRILE SOCIOECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA......48

2.1 Probleme sociale majore cu impact asupra familiilor tinere...................................... 48
2.2 Orientări valorice în constituirea familiei tinere......................................................... 54
2.3 Factori determinanți de integrare a familiei tinere în societatea în transformare.........65
2.4 Tipologia familiilor tinere în dependență de gradul de adaptare la transformările socioeconomice.........80
2.5 Influența procesului de adaptare a familiei tinere asupra comportamentelor demografice: natalitate si divorțialitate.......91
2.6 Concluzii la Capitolul II ............................................................................................ 99

III. ROLUL POLITICILOR FAMILIALE ÎN SPORIREA PROCESULUI DE ADAPTARE A FAMILIEI TINERE LA TRANSFORMĂRILE SOCIOECONOMICE........101
3.1 Politicile familiale din Republica Moldova în contextul politicilor familiale europene.........101
3.2 Strategii de facilitare a procesului de adaptare a familiei tinere la transformările socioeconomice din Republica Moldova...........125
3.3 Rolul presei scrise în mediatizarea problemelor sociale ale familiei tinere si a măsurilor de soluționare a acestora......136
3.4 Concluzii la Capitolul III............................................................................................ 150

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDĂRI..........152
BIBLIOGRAFIE.................................................158
ANEXE............................................................171

Teza de licenta - Aspecte ale manifestarii anxioase si depresive la tinerii dependenti de droguri - ID:02818 - Volum 59 pagini

Introducere.....................................................................................3

Capitolul 1: Directii teoretice in abordarea fenomenului narcomanii.

1.1. Semnificatiile conceptului de narcomanie.........................................5
1.2. Dependenta de droguri:tipuri si caracteristici....................................10
1.3. Masuri de prevenire si combatere a dependentii de drog...................15


Capitolul 2: Abordari teoretice ale anxietatii si depresiei
2.1. Difinitia si abordarile anxietatii...........................................................21
2.2. Clasificarea anxietatii........................................................................23
2.3. Personalitatea anxioasa......................................................................27
2.4. Difinitii si caracteristeci ale depresiei..................................................30
2.5. Aspecte clinice...................................................................................33
2.6. Clasificarea si etiologia depresiei.........................................................35
2.7. Modificarile afective la tinerii dependenti de drog..................................47

Capitolul 3:Metodologia cercetarii
4.1Scopul si obectivele cercetarii................................................................48
4.2Descrierea esantionului........................................................................48
4.3Descrierea chestionarelor administrate
4.4Prezentarea rezultatelor cercetarii
4.5Propunerea ghidului pentru amiliorarea anxietatii si depresiei

Anexa

Teza de licenta - Ameliorarea anxietatii la toxicomani prin terapii cognitiv - comportamentale - ID:02817 - Volum 118 pagini

Introducere...................................................................3
Abordarea teoreticǎ........................................................5

Capitolul 1 – Toxicomania...............................................5

1.1. Definiţie şi caracterizare generalǎ a toxicomaniei.........................................5
1.2. Definiţie şi caracterizare generalǎ a drogurilor..............................................7
1.3. Clasificarea drogurilor...................................................................................8
1.4. Profilul de personalitate al toxicomanului...................................................12
1.5. Tratamente...................................................................................................15
1.6. Concluzii......................................................................................................18

Capitolul 2 – Anxietatea...............................................................................23
2.1. Definiţie şi caracterizare generalǎ................................................................23
2.2. Clasificarea anxietǎţii..................................................................................26
2.3. Anxietatea generalizatǎ...............................................................................32
2.4. Concluzii...................................................................................................38
2.5. Corelaţia anxietate-toxicomanie..................................................................41

Capitolul 3 – Psihoterapia cognitiv-comportamentalǎ...................................43
3.1. Definiţie şi caracterizare generalǎ................................................................43
3.2. Demersul terapeutic în terapia cognitiv-comportamentalǎ..........................46
3.3. Tehnici şi metode cognitiv-comportamentale..............................................50
3.4. Terapia cognitiv-comportamentalǎ în anxietate...........................................59
Desfăşurarea cercetării........................................................................................63
1. Obiective.........................................................................................................63
2. Ipoteze.............................................................................................................63
3. Subiecţii participanţi la cercetare....................................................................63
4. Metode şi tehnici utilizate...............................................................................63
5. Studiu de caz..................................................................................................64
6. Interpretarea datelor......................................................................................103

Concluzii.....................................................................................................106
Bibliografie......................................................................................................107
Anexe.............................................................................................................110

Teza de licenta - Problema Narcomaniei la Tineri - ID:02816 - Volum 73 pagini

Introducere………………………………………………………………….2

Capitolul I. Abordări teoretice ale problemei narcomaniei în literatura de specialitate.

1.1. Mecanismele de formare a dependenţei de droguri……………………3
1.2. Particularităţile de personalitate ale tinerilor narcomani…………….10
1.3. Factorii implicaţi în formarea narcomaniei
1.3.1. Predispoziţia psihologică a adolescenţilor spre folosirea substanţelor narcotice – particularităţile de personalitate………11
1.3.2. Motivele folosirii drogurilor……………………………………..13
1.3.3. Familia ca factor al narcomaniei ………………………………...16
1.4. Profilaxia narcomaniei…………………………………………………21

Capitolul II. Cercetarea experimentală a particularităţilor de personalitate ale adolescenţilor narcomani şi relaţiile lor cu mediul social
2.1. Proiectul de cercetare…………………………………………………..33
2.2. Metodele de cercetare…………………………………………………..33
2.3. Estimarea rezultatelor cercetării experimentale
2.3.1. Particularităţile de personalitate ale tinerilor narcomani……40
2.3.2. Relaţiile tinerilor narcomani cu mediul social……………………….57

Concluzii …………………………………………………………………………66
Bibliografia……………………………………………………………………….71

Teza de licență - Manifestările accentuărilor de caracter la consumatorii de droguri - ID:02815 - Volum 45 pagini

INTRODUCERE 3

I. DIRЕCȚII TЕORЕTICЕ ÎN ABORDARЕA PROBLЕMЕI NARCOMANIЕI 6

I.1. Narcomania - dеlimitări concеptualе 6
I.2. Mеcanismеlе dе formarе a dеpеndеnțеi dе droguri 8
I.3. Analiza factorilor implicați în schimbarеa pеrsonalității consumatorilor dе droguri 11

II. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A ACCENTUĂRILOR DE CARACTER LA CONSUMATORII DE DROGURI 14
II.1. Metode de cercetare 14
II.2. Prеzеntarеa rеzultatеlor cеrcеtării еxpеrimеntalе 18

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 41

BIBLIOGRAFIE 44

Teza de licenta - Afectivitatea la preadolescenti - ID:02814 - Volum 83 pagini

Introducere p.2

Capitolul 1. Abordari teoretice ale afectivitatii. p.6

1.1. Viziunea diferitor autori despre conceptul de afectivitate p.6
1.2. Caracteristici psihologice a afectivitatii la virsta preadolescentii p.9
1.2.1. Caracteristici ale afectivitatii p.15
1.2.2. Influenta parintilor asupra autoaprecierii preadolescentilor p.17
1.3. Afectivitatea la copii din familiile incomplete p.25

Capitolul 2. Studiul empiric p.29
1.1. Problema, scop, ipoteza p.29
1.2. Descrierea esantionului p.29
1.3. Metodologia utilizata p.30
1.4. Analiza si interpretarea rezultatelor statistici obținute p.32

Concluzii p.59
Bibliografie p.60
Anexe p.63

Teza de an - The Right to Education in the Juvenile and Criminal Justice Systems in the United States - ID:03507 - Volum 18 pagini

I. Introduction………1

II. School to Prison Pipeline………2

A. School Suspensions and Expulsions Linked to Dropout and Incarceration…………....2
B. School Arrests……………3
C. Disciplinary Alternative Schools…………4

III. Population in Correctional Facilities……………4
A. Educational Characteristics of Incarcerated Adults and Youth….…………………….6

IV. Right to Education in Prisons……………6

V. Right to Education in Juvenile Facilities…………8
A. Lack of Quality Education for Youth with Disabilities in Detention and Prison……...8
B. Lack of Quality Education for Girls in Juvenile Detention in Texas and New York….8
C. Lack of Quality Education for Youth in Immigration Detention………10
D. Case Study: Youth Study Center, New Orleans, Louisiana……………11

VI. Educational Barriers in Transition from Custody to Community………12

Teza de licenta - Cercetarea profilului de personalitate a şcolarului mic - ID:02821 - Volum 82 pagini

Introducere

Capitolul I. Cadrul teoretic în nereuşita şcolară

1.1. Abordări teoretice a profilului de personalitate a elevului mic.
1.2. Tipurile de manifestări a nereuşitei şcolare.
1.3. Nereuşita şcolară de la vîrsta şcolarului mic.

Capitolul II. Cercetarea profilului de personalitate a şcolarului mic.
2.1. Scopul, obiectivele, ipoteza.
2.2. Metodologia cercetării şi eşantionul studiat.
2.3. Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor cercetării.

Concluzii generale şi recomandări.
Bibliografie.
Anexe