Disertație - Fenomenul corupției în societatea moldovenească ca factor destabilizator al relațiilor UE - RM - ID:05949 - Volum 64 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I. Abordări conceptual – teoretice ale fenomenului corupțional în spațiul ex – sovietic

1.1 Delimitări conceptuale
1.2 Dinamica fenomenului corupțional în RM
1.3 Valențe psihosociale ale fenomenului corupțional
1.4 Fenomenul corupțional – aspecte juridice și politice
1.5 Descrierea relațiilor RM cu UE. Aspecte evolutive

Capitolul II. Impactul fenomenului corupțional în modelarea relațiilor RM - UE
2.1 Corupția ca factor perturbator al relațiilor de vecinătate cu UE
2.2 Corupția ca frână în primirea Instrumentelor de Preaderare
2.3 Fenomenul corupțional ca barieră în atragerea investițiilor străine

Capitolul III. Studiu sociometric privind rolul UE în diminuarea corupției din țara noastră.
3.1 Descrierea experimentului de constatare. Elaborarea instrumentului de evaluare
3.2 Prezentarea grafică a datelor. Analiza lor.
3.3 Formularea unor concluzii privind rezultatele experimentului de constatare

Concluzii generale și recomandări practice
Bibliografie