Lucrare de licenta - Provocări ale Republicii Chineze. Securitatea umană - ID:05952 - Volum 69 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. Securitatea umană ca element al securității statului

1.1. Noțiunea și conținutul securității umane
1.2. Realizarea securității umane

2. Angajamentul Chinei în problema securității umane
2.1. Scurt istoric al securității sociale în China după 1949
2.2. Dimensiunea securității umane în China.................................................................................
2.3. Implicațiile privind amenințările pentru securitatea umană și răspunsurile Chinei..................
2.4. Efectele Legii Securității Naționale pentru securitatea umană

3. Implicațiile COVID-19 pentru securitatea umană a Chinei
3.1. Date generale privind evoluția COVID-19 în China.................................................................
3.2. Implicații sociale.....................................................................................................................
3.3. Implicații economice...............................................................................................................
3.4. Implicații politice....................................................................................................................

4. Recomandări pentru dezvoltarea sistemului de bunăstare în mediul rural din China

Concluzii
Bibliografie