Teza de doctor - Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldova - ID:04599 - Volum 197 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE....................................6
LISTA ABREVIERILOR....................9
INTRODUCERE..............................10

1. ABORDĂRI TEORETICE VIZÂND ESTIMAREA REZULTATELOR FINANCIARE DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ....16

1.1 Profitul şi rata rentabilităţii - indicatori de rezultate financiare ai activităţii întreprinderii......16
1.2 Metodologia estimării rezultatelor activităţii operaţionale în întreprinderile agricole..........31
1.3 Considerații privind estimarea rezultatelor activităţii operaţionale prin prisma pragului de rentabilitate......41
1.4 Concluzii la capitolul 1........52

2. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE.......54
2.1. Tendințe vizînd evoluția rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole.......54
2.2. Analiza structurală și factorială a rezultatelor financiare în întreprinderile agricole............70
2.3 Cuantificarea factorilor ce influențează profitul și rata rentabilității produselor agricole.......82
2.4 Concluzii la capitolul 2.........93

3. DIRECȚII PRIORITARE VIZÎND SPORIREA REZULTATELOR FINANCIARE DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE.....96
3.1. Diminuarea pragului rentabilității – premisă de majorare a profitului..................................96
3.2 Implimentarea tehnologiilor avansate și atragerea investițiilor...........................................117
3.3 Eficientizarea utilizării mijloacelor de subvenționare.........................................................127
3.4 Concluzii la capitolul 3........................................................................................................142

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI.......145
BIBLIOGRAFIE......................................................149