Teza de master - SARS-COV-2/COVID-19: Provocări legislative şi particularitati în aplicarea legislaţiei muncii în condiţiile pandemiei 2020 - ID:04965 - Volum 70 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

REZUMAT (în limba română şi engleză) 3
INTRODUCERE 5

I. CONCEPTUALIZAREA GENERALĂ A PROBLEMEI SUPUSE INVESTIGAŢIEI 9

1.1 Aspecte generale ale sănătăţii publice şi sănătăţii individuale în contextul evoluţiei pandemiei 2020 9
1.2 Delimitarea aspectelor reorganizării şi/sau suspendării muncii în condiţiile stării pandemice 2020 12

II. SOLUŢII ÎN APLICAREA LEGISLAŢIEI MUNCII ÎN CONTEXTUL REALITĂŢII PANDEMICE 2020 - SARS-COV-2/COVID-19 22
2.1 Prevederi generale ale clauzelor contractului individual de muncă raportate la instituirea stării de urgenţă 22
2.2 Modul, condiţiile şi specificul muncii la domiciliu şi a muncii la distanţă 31
2.3 Durata timpului de muncă, munca suplimentară şi schimbarea locului de muncă al salariatului 37

III. ADAPTAREA LOCURILOR DE MUNCĂ ŞI PROTEJAREA SALARIAŢILOR 51
3.1 Noţiuni de bază privind asigurarea condiţiilor de muncă în siguranţă şi motivarea salariaţilor care activează în prima linie 51
3.2 Siguranţa locurilor de muncă. Măsuri de protecţie şi motivare a salariaţilor în condiţiile pandemiei Covid-19 55

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 64
BIBLIOGRAFIE 66
DECLARAŢIA STUDENTULUI 70