Teza de master - Contractul de consum: un instrument de protecţie a intereselor consumatorului - ID:06112 - Volum 82 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în limba română) 3
ADNOTARE (în limba engleză) 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6

I. REPERE INTRODUCTIV-METODOLOGICE ASUPRA PROBLEMEI SUPUSE INVESTIGAŢIEI 11

1.1 Nоţiunеа şi rеglеmеntаrеа juridiсă а соntrасtului dе соnsum 11
1.2 Esenţa conceptului de consumator prin prisma interpretărilor actuale 18

II. ELEMENTELE CONTRACTULUI DE CONSUM 25
2.1 Părţile în contractul de consum 25
2.2 Regimul juridic al obiectului contractului de consum 31
2.3 Conţinutul contractului de consum 35
2.4 Încetarea contractului de consum 45
2.5 Repere ale dreptului comparat 47

III. ASPECTE PROCESUALE ALE REPARARII PREJUDICIULUI CAUZAT INTERESELOR CONSUMATORULUI 55
3.1 Specificul prejudiciului cauzat intereselor consumatorului 55
3.2 Regimul juridic specific al reparării prejudiciului cauzat intereselor consumatorului 59

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 74
BIBLIOGRAFIE 76
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 82