Teza de master - Calitatea şi eficienţa justiţiei - ID:06885 - Volum 76 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în limba română) 3
ANNOTATION (în limba engleză) 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6

I. ANALIZA TEORETICĂ A SITUAŢIEI PRIVIND PROBLEMA ASIGURĂRII CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI JUSTIŢIEI 10

1.1 Aspecte general-conceptuale ale calităţii şi eficienţei justiţiei 10
1.2 Dimensiunea normativ-juridică a sistemului justiţiei în context naţional 15

II. SISTEMUL JUSTIŢIEI – AREAL DE MANIFESTARE A LEGALITĂŢII LA NIVELUL REPUBLICII MOLDOVA 26
2.1 Consiliul Superior al Magistraturii ca organ de administrare din sfera justiţiei 26
2.2 Oportunitatea şi eficienţa reformei instituţionale a autorităţii judecătoreşti 33
2.3 Răspunderea magistratului în condiţiile Republicii Moldova 36

III. PROBLEME IDENTIFICATE ŞI SOLUŢII PROPUSE PENTRU PERFECŢIONAREA SISTEMULUI JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA 48
3.1 Locul şi rolul managementului în realizarea unei justiţii calitative şi eficiente în Republica Moldova 48
3.2 Probleme de instruire şi asigurarea socială la nivelul sistemului justiţiei 52
3.3 Fenomenul corupţiei şi problema asigurării integrităţii 59

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 68
BIBLIOGRAFIE 71
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 76