Teza de licenta - Protectia juridică internațională a biodiversitaţii - ID:06895 - Volum 74 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND BIODIVERSITATEA

1.1. Cercetarea elementelor conceptuale și clasificarea biodiversității 8
1.2. Analiza prevederilor legale internaționale europene privind protecția biodiversității 13
1.3. Determinarea politicii UE în domeniul biodiversității 18
1.4. Identificarea mecanismelor de cooperare juridică internațională în domeniul mediului înconjurător 22

CAPITOLUL II. PROTECȚIA JURIDICĂ A RESURSELOR FORESTIERE PE PLAN INTERNAȚIONAL
2.1. Analiza și determinarea resurselor forestiere 27
2.2. Cercetarea formelor de protecție juridică a resurselor forestiere pe plan internațional 31
2.3. Determinarea elementelor de protecție juridică a resurselor forestiere în spațiul UE 34

CAPITOLUL III. PROTECȚIA JURIDICĂ A RESURSELOR ACVATICE PE PLAN INTERNAȚIONAL
3.1. Analiza și determinarea resurselor acvatice 37
3.2. Fundamentarea cadrului juridic internațional de protecție a resurselor acvatice 40
3.3. Cercetarea formelor juridice de protecție a resurselor acvatice în spațiul UE 43

CAPITOLUL IV. MECANISME DE PROTECȚIE A BIODIVERSITĂȚII LA NIVEL INTERNAȚIONAL
4.1. Prezentarea metodelor de cooperare între instituțiile internationale și naționale privind protecția juridica a biodiversității 47
4.2. Identificarea importanței instituțiilor de protecție a mediului în asigurarea protecției juridice a biodiversității pe plan internațional 50
4.3. Caracterizarea principiilor europene a mediului ca mecanisme de protecție a biodiversității 53

CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 62
ANEXE 7