Raport în cadrul structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare Î.M Jolly Alon S.A. - ID:03851 - Volum 105 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Modulul I. Caracteristica generală a structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare
1.1. Prezentarea de ansamblu a structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare
1.2. Istoricul, evoluția structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare și datele generale despre fondatori
1.3. Poziționarea structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare în cadrul structurii urbanistice a localității
1.4. Tipul structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare potrivit formei organizatorico-juridice, tipul proprietății
1.5. Forma de înregistrare sau asociere a structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare

Modulul II. Cadrul legislativ privind reglementarea activității structurilor de primire turistică cu funcțiune de cazare
2.1. Analiza cadrului legislativ privind reglementarea activității structurilor de primire turistică cu funcțiune de cazare
2.2. Analiza criteriilor de clasificare corespunzătoare structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare conform anexei 3 a Hotărârii Guvernului RM nr. 643 din 27.05.2—3
2.3. Caracteristica fundamentală a structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare privind nivelul de confort, regimul de funcționare și capacitatea de cazare
2.4. Analiza modului în care statul și instituțiile statului intervin în activitatea structurilor de primire turistică cu funcțiune de cazare

Modulul III. Structura organizatorică a structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare
3.1. Descrierea structurii organizatorice a structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare
3.2. Caracteristica activităților specifice departamentelor operaționale

Modulul IV. Oferta structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare
4.1. Descrierea serviciului de bază a unității de cazare
4.2. Descrierea serviciilor suplimentare oferite de unitatea de cazare
4.3. Descrierea serviciilor de intermediere oferite de unitatea de cazare
4.4 Descrierea serviciilor comerciale oferite de unitatea de cazare

Modulul V. Caracteristica spațiilor structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare și dotarea acestora
5.1. Descrierea spațiilor destinate clientelei: spații de folosință comună interioare și exterioare, spații de cazare, spații de alimentație
5.2. Descrierea spațiilor rezervate proceselor de producție: spații de producție, spații tehnice

Modulul VI. Caracteristica personalului structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare
6.1. Descrierea personalului existent în unitatea de cazare ținând cont de numărul, calificarea, categoriile și profesionalismul acestora
6.2. Analiza cerințelor și competențele înaintate pentru personalul unității de cazare și determinarea corespunderii acestora cu realitatea
6.3. Procesul de recrutare, motivare și promovare a personalului realizat în cadrul unității de cazare
6.4. Necesitatea personalului suplimentar în cadrul unității de cazare în cazul manifestării unei cereri sezoniere
6.5. Recompensarea personalului directă și indirectă practicată în cadrul unității de cazare

Modulul VII. Caracteristica consumatorilor structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare
7.1. Segmentul de consumatori căruia îi este destinată oferta unității de cazare
7.2. Procesul de fidelizare a clientelei în cadrul unității de cazare
7.3. Descrierea activităților specifice front-office-ului: procesul de rezervare, procesul de înregistrare, activități specifice desfășurate pe parcursul sejurului, procesul de plecare

Modulul VIII. Caracteristica concurenților structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare
8.1. Concurenții unității de cazare ținând cont de următorii factori: amplasament, categoria de confort, capacitate, venituri.
8.2. Determinarea, conform analizei SWOT, care sunt punctele tari și slabe, oportunitățile și pericolele, strategia.

Modulul IX. Promovarea structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare
9.1. Analizarea elementelor de promovare a structurii turistice cu funcțiune de cazare
9.2. Descrierea și prezentarea tipăriturilor folosite de structura turistică cu funcțiune de cazare
9.3. Prezentarea site-ului structurii turistice cu funcțiune de cazare

Modulul X. Politica de prețuri practicate de structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare
1. Analiza tehnicilor de formare a prețurilor la serviciile oferite de unitatea de cazare
2. Grupurile interne și externe de factori ce influențează formarea prețurilor la serviciile incluse în oferta unității de cazare

Concluzie
Bibliografie