Lucrare de licenta - Organizarea evenimentelor in cadrul Hotelului West Plaza - ID:03858 - Volum 99 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE ........3

CAPITOLUL I. EVENIMENTELE – PARTE COMPONENTĂ A INDUSTRIEI TURISMULUI ......4

1.1. Definirea conceptuală a evenimentelor ............................ 4
1.2. Clasificarea evenimentelor ............................ 6
1.3. Managementul evenimentelor ............................ 9
1.4. Furnizorii şi organizatorii implicaţi în crearea de evenimente ......17

CAPITOLUL II. TENDINŢE ÎN INDUSTRIA TURISMULUI DE EVENIMENTE......21
2.1. Particularităţi ale pieţei turismului de evenimente ............................ 21
2.2. Avantajele turismului de evenimente ............................ 25
2.3. Evoluţiile şi tendinţele călătoriilor de afaceri în următorii zece ani......28
2.4. Analiza SWOT a peţei turismului de evenimente......38

CAPITOLUL III. TURISMUL DE EVENIMENTE ÎN CADRUL HOTELULUI WEST PLAZA...42
3.1. Prezentarea Hotelului West Plaza ............................ 42
3.2. Oferta de servicii ............................ 44
3.3. Strategii de marketing ............................ 55
3.4. Rolul departamenului de EVENIMENTE în cadrul Hotelului West Plaza.......57

CAPITOLUL IV. „HALLOWEEN PENTRU COPII” – EVENIMENT ORGANIZAT ÎN CADRUL HOTELULUI WEST PLAZA. STUDIU DE CAZ............70
4.1. Prezentarea evenimentului „Halloween pentru copii” ........................... 70
4.2. Desfăşurarea evenimentului ............................ 77
4.3. Strategii de marketing folosite în cadrul evenimentului............................ 78
4.4. Propuneri privind diversificarea ofertei de evenimente............................ 79

CONCLUZII ..........................89
BIBLIOGRAFIE.........................91
ANEXE............................95