Teza de licenta - Strategii de dezvoltare a turismului rural în Republica Moldova - ID:06914 - Volum 65 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND TURISMUL RURAL

1.1. Turismul rural – definiții, concepte și caracteristici
1.2. Premisele apariției turismului rural
1.3. Clasificarea și particularitățile activităților turismului rural

CAPITOLUL II. ANALIZA DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA EXPERIENȚEI INTERNAȚIONALE
2.1. Cadrul general al strategiilor de reglementare a turismului rural în Republica Moldova
2.2. Analiza activității turismului rural în Republica Moldova
2.3. Analiza experienţei internaţionale privind dezvoltarea turismului rural

CAPITOLUL III. PROBLEME ȘI STRATEGII PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Problemele turismului rural din Republica Moldova
3.2 Direcții strategice de dezvoltare a turismului rural în Republica Moldova
3.3. Oportunități de promovare a turismului rural în Republica Moldova

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE