Raportul privind efectuarea practicii de specialitate I la agenția de turism Eughes SRL - ID:06923 - Volum 24 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere.......................3
Lista abrevierilor..............5

Capitolul 1. Caracteristica generală a Agenției de turism

1.1. Prezentarea activității Agenției de turism EUGHES SRL.......6
1.2. Analiza patrimoniului și dotărilor tehnico-materiale a Agenției de turism.................7

Capitolul 2. Analiza modului de prestare a serviciului de către Agenția de turism
2.1. Analiza ofertei turistice a agenției de turism după destinații turistice.....................8
2.2. Caracteristica activității de fidelizare a clienților: strategii și tactici..............................12
2.3. Analiza mediului concurențial a pieței turistice la nivel de entitate economică (Matricea de consultanță Boston Consulting Group) .....14
2.4. Analiza mediului concurențial a pieței turistice la nivel de ramură (Modelul forțelor competitive de pe o piață, conceput de M. Porter…17
2.5 Analiza companiilor de transport și clasificarea acestora conform sistemului internațional......20

Concluzii și propuneri.....................22
Bibliografie........................................23
Anexe................................................24