Teza de licenta - Contractul administrativ ca formă juridică de prestare a serviciilor publice - ID:05228 - Volum 92 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

Introducere…………3
 
Capitolul I. Abordări conceptuale privind contractul administrativ ca formă juridică de prestare a serviciilor publice
1.1 Conceptul contractului administrativ și fundamentarea sa științifică………7
1.2 Caracterele generale ale contractului administrative………14
1.3 Delimitarea contractului administrativ față de contractul civil (sau alte acte juridice)……..21
 
Capitolul II. Particularitățile contractului administrativ în vederea prestării serviciilor publice
2.1 Formalități prealabile încheierii contractului administrativ și determinarea tipului de contract de către autoritatea publică……28
2.2 Regimul juridic aplicabil contractului administrativ……34
2.3 Procedura încheierii contractului administrativ și condițiile de valabilitate a acestuia…….40
 
Capitolul III. Apariția, modificarea și stingerea efectelor juridice în materia prestării serviciilor publice. Studiu de caz cu referire la primăria mun. Chișinău.
3.1 Prioritatea interesului public în raport cu necesitatea încheierii contractului administrativ……46
3.2 Realizarea obiectivelor stabilite ca urmare a încheierii contractelor administrative..............52
3.3 Răspunderea juridică a părților contractelor administrative................................................56
 
Concluzii .................62
Bibliografie...............65
Anexe .....................70