Diploma de licență sau master este experiența noastră în redactarea tezelor la comandă; teze de master în domeniul construcțiilor și evaluării de imobile.

Teza de an - Analiza proceselor tehnologice utilizate pentru verificarea stării tegnice de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin schîntee-Analiza problemelor legate de motoare - ID:05014 - Volum 27 pagini

INTRODUCERE____4-5

Capitolul 1: PRINCIPII DE FUNCŢIONARE A MOTOARELOR CU APRINDERE INTERNĂ

Subcapitolul 1: Fazele procesului de lucru în MAS_____6-8
Subcapitolul 2: Factorii care influenţează arderea în MAS________________9-11

Capitolul 2: CLASIFICAREA, CARACTERISTICILE ŞI COMPONENTELE MOTOARELOR CU APRINDERE INTERNĂ
Subcapitolul 1: Clasificarea motoarelor cu aprindere internă/prin scînteie _________12-15
Subcapitolul 2: Caracteristicile motoarelor cu aprindere internă/prin scînteie _____16-18
Subcapitolul 3: Principalele componente ale motoarelor cu aprindere internă/prin scînteie __19-23

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI FINALE_____24-26
BIBLIOGRAFIA___27

Teza de licenta - Studiul Asupra Motorului cu Ardere Interna - Calculul Coeficientului de Umplere - ID:05013 - Volum 94 pagini

Introducere

PARTEA TEORETICĂ:
CAPITULUL 1 Generalităţi privind motoarele cu ardere internă

1.1 Apariţia şi dezvoltarea motoarelor cu ardere internă;
1.2 Principiile fundamentale folosite în teoria motoarelor;
1.3 Modurile de funcţionare a motoarelor cu ardere internă;
1.4 Mecanismele şi instalţiile motorului cu ardere internă.

CAPITOLUL 2 Clasificarea și construirea, funcționarea motoarelor cu ardere internă
2.1 Clasificarea motoarelor cu ardere internă ;
2.2 Construcția motorului cu ardere internă;
2.3 Principiul de funcţionare a motorului cu ardere internă;
2.4 Ciclurile idiale ale motoarelor cu ardere internă;
2.5 Aspectul comparativ al motoarelor cu ardere internă, cu aprindere prin scînteie şi comprimare.

CAPITOLUL 3 Calculul și parametrii motoarelor cu ardere internă
PARTEA PRACTICĂ – APLICATIVĂ:
3.1 Determinarea și influența coeficientului de umplere;
3.2 Parametrii procesului de schimbare a gazelor a motorului cu ardere internă;
3.3 Parametrii procesului de comprimare a motorului cu ardere internă;
3.4 Parametrii procesului de ardere a motorului cu ardere internă;
3.5 Parametrii procesului de destindere a motorului cu ardere internă;
3.6 Parametrii principali a motorului cu ardere internă;
3.7 Dimensiunile fundamentale ale motorului cu ardere internă.

Bibliografia.

Teza de an - Proiectarea Intreprinderii de Transport Auto - ID:05012 - Volum 26 pagini

Introducerea

1. Selectarea datelor inițiale și normative

2. Determinarea programului de producție de RT și diagnosticare

2.1. Corectarea normativelor periodicităților RT și parcursului până la RK sau garantat
2.2. Determinarea indicatorilor tehnici de exploatare a parcului de autovehicole
2.3. Determinarea programului de producție de RT și diagnosticare
2.4. Corectarea normativelor manoperei RT și RC

3. Determinarea volumului anual de lucru la RT și RC
3.1. Reprezentarea volumului anual de lucru la RT și RC pe tipuri și Între sectoare de producție
3.2. Determinare volumului anual de lucru a lucrărilor auxiliare

4. Determinarea numărului de posturi pentru RT, diagnosticarea și RC a autovehicolelor

5. Determinarea numărului de muncitori productivi și auxiliari, și numărului de personal tehnico-ingineresc

6. Determinarea suprafețelor încăperilor de producție, depozitelor (magaziilor) și încăperilor auxiliare

6.1. Determinarea suprafețelor încăperilor de producție pentru lucrări la posturi
6.2. Determinarea suprafețelor încăperilor de producție pentru lucrări în sectoare
6.3. Determinarea suprafeților depozitelor (magaziilor)

7. Cerinţele generale şi normative în construcţie

8. Selectarea utilajului tehnologic pentru fiecare post și sector în parte

Bibliografie

Teza de an - Proiect pentru obținerea certificatului de calificare profesională - ID:05011 - Volum 27 pagini

Argument pag. 3

1. Cerinţele esenţiale pentru serviciile de întreţinere tehnică şi reparaţie a autovehiculelor pag. 8

2. Solicitări ale m.a.i. şi ale componentelor sale în timpul funcţionării pag. 13
2.1. Operaţii de întreţinere a automobilelor pag. 15

3. Revizia tehnică pag. 16

4. Intretinerea si repararea motoarelor pag. 19

5. Norme de protectia muncii pag. 24

Bibliografie pag. 26

Teza de an - Practica de specialitate la ,,Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență’’ - ID:05010 - Volum 24 pagini

1. IMPORTANȚA PROBLEMEI STUDIATE 2

2. ANALIZA BAZEI TEHNICO-PRODUCTIVE A ÎNTREPRINDERII 3

2.1 Structura și componența întreprinderei ,,Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență’’ 3
2.2 Suprafețele cu destinație de producere și destinație administrative 7
2.3 Particularitățile de organizare a Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență 9

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII IN PERIOADA ANULUI 2008-2010 10

4. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI DE PRODUCȚIE 10

5. PARTICULARITĂȚILE PROCESULUI DE PRODUCȚIE 11
5.1 Organizarea activității în sectoare 11
5.2 Rezultatele activității în sectoare/zone 11
5.3 Studiul tehnologiilor aplicate 12
5.4 Echipamentul și utilajul utilizat în sectoare/zone 16

6. STUDIEREA PROBLEMATICII ȘI METODE DE SOLUȚIONARE 19

7. ANALIZA SECURITĂȚII MUNCII ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI AMBIANT 19

8. CONCLUZIILE PRINCIPALE ȘI PROPUNERILE PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ 23

BIBLIOGRAFIE 24
ANEXE

Teza de an - Instalatii de Alimentare prin Injectie de Benzina - ID:05009 - Volum 30 pagini

1. Cuvânt introductiv........1
2. Destinaţia......3
3. Construcţia, principiul de lucru (luând în consideraţie particularităţile constructive şi comparând mai multe piese şi agregate).......3
4. Întreţinerea tehnică (instrumente, utilaje şi dispozitive folosite).............15
5. Reparaţia (instrumente, utilaje şi dispozitive folosite)........19
6. Securitatea muncii.......23
7. Concluzie........27
8. Bibliografie........29
9. Planul........30

Teza de licenta - Clasificarea Mijloacelor de Transport - ID:05008 - Volum 95 pagini

1. Introducere……7

2. Partea teoretică…………8

2.1. Clasificarea mijloacelor de transport………8

3. Metodele de apreciere a schimbării stării tehnice a agregatelor…………11
3.1. Prognozarea rulajului autovehiculului până al reparaţia curentă a agregatelor………14

4. Sistemul planificat de prevenire a întreţinerii tehnice şi reparaţiei mijloacelor de transport………18
4.1. Tipurile întreţinerilor tehnice şi reparaţii……………19
4.2. Organizarea întreţinerii tehnice şi reparaţiei în unităţi………22
4.3. Corectarea normativelor întreţinerii tehnice şi reparaţiei……………..23
4.4. Calculul programului de producere la întreţinerea tehnică şi reparaţia curentă a autovehiculelor……26

5. Tipurile uzurii şi deteriorării pieselor…………31

6. Noţiuni despre determinarea posibilităţii de reparaţie a autovehiculelor..34
6.1. Indicii posibilităţii de reparare a autovehiculelor…………35

7. Diagnosticarea stării tehnice a mecanismului bielă – manivelă a motorului………37

8. Caracteristica sectorului de motoare………39

8.1.Destinaţia şi regimul de lucru. …………………………………………39
8.2.Legătura tehnologică cu alte sectoare de producţie. …………………...39
8.3.Enumerarea utilajului tehnologic şi instrumentelor ……………………40
8.4.Pierderile timpului de muncă…………………………………………...41
8.5.Primirea sarcinii controlul efectuării ei. ……………………………….42
8.6.Principalele neajunsuri tehnologce la sectorul de motoare. …………...42
8.7.Analiza neajunsurilor de producţie………………43

9. Partea tehnologică şi de calcul………45
9.1. Datele iniţiale pentru calcul tehnologic…………45
9.2. Alegerea şi corectarea periodicităţii ît şi parcursului între reparaţii…...48
9.3.Normele parcursului pentru mijloacele de transport până la RCap……..48
9.4. Aprecierea normei capacităţii de sarcină a RC la 1000 km de parcurs…50
9.5. Calculul tehnologic………….51
9.6. Calculul sectoarelor de producţie………54

10.Partea organizatorică………61
10 .1.Organizarea administrării………61
10.2. Organizaţia muncii la întreprindere şi la obiectul de proiectare………64

11. Organizarea muncii la întreprindere şi obiectul de proiectare…………….67

Bibliografia………74

Anexe
Schema generală a parcului Serviciul de grăniceri;
Schema generală a sectorului motoare.

Teza de an - Pompe de injectie - ID:05007 - Volum 19 pagini

1. Organizarea sectiilor specializate de reparat pompe de injectie.
1.1 Consideratii generale.
1.2 Dotarea posturilor de lucru.
1.3 Organizarea interioara a sectiei de reparat pompe de injectie – fluxul de reparare.

2. Constructia si functionarea sistemului de alimentare a motorului cu aprindere prin compresie.
2.1 Consideratii generale şi circuitul motorinei.
2.2 Pompa de injectie cu elemente de pompare in linie tip A.

3. Tehnologia de reparare si verificare a pompei de injectie.
3.1 Uzuri, defectiuni si moduri de constatare.
3.2 Reconditionarea elementelor.
3.3 Reglarea si montarea pompei de injectie.

4. Bancul de centicubat a pompei de injectie; Caracteristici tehnice, instalare, functionare si mod de folosire a bancului.

5. Norme de tehnica a securitatii muncii si P.S.I.

Teza de licenta - Determinarea Pretului de Cost si Eficienta Lucrarilor in Sectorul de Reparatie Curenta a Motorului - ID:05006 - Volum 44 pagini

Introducere

Capitolul I. Argumentarea tehnico-economică a proiectului


Capitolul II: Metodica calculului fondului de salarizare a muncitorului de bază
2.1 calculul fondului de salarizare a muncitorului de bază

Capitolul III: Metodica de determinare a cheltuielilor pentru aprovizionarea tehnico-materială

Capitolul IV: Esenţa, componenţa şi structura fondurilor fixe
4.1 Determinarea cheltuielilor pentru clădiri şi construcţii
4.2 Caracteristica utilajului
4.3 Componenţa şi structura fondurilor fixe
4.4 Determinarea costului şi structura fondurilor fixe pînă la introducerea investiţiilor capitale
4.5 Reprezentarea grafică a structurii fondurilor fixe

Capitolul V: Metodica calculelor cheltuierilor de regie
5.1 Calculul cheltuielelor de regie
5.2 Deviza cheltuielilor de regie

Capitolul VI. Esenţa, componenţa şi structura preţului de cost

Capitolul VII. Eficienţa economică a proiectului
7.1 Reprezentarea grafică a indicatorilor eficienţei economice

Bibliografia

Teza de licenta - Modernizarea procesului tehnologic de reparație a prizelor de putere a autovehiculelor militare la baza de reparație și recondiționare - ID:05005 - Volum 104 pagini

Introducere

PARTEA TEORETICĂ.
CAPITULUL 1 Generalităţi privind baza de reparaţie şi recondiţionare

1.1 Caracteristica generală a Bazei de reparaţie – recondiţionare;
1.2 Analiza activităţii Bazei de reparaţie – recondiţionare;
1.3 Caracteristica secţiei de agregate.

CAPITOLUL 2 Procesul tehnologic de reparaţie la secţia de agregate
2.1 Organizarea şi planificarea reparaţiilor autovehiculelor;
2.2 Pregătirea şi trimiterea tehnicii în reparaţie;
2.3 Organizarea procesului tehnologic de reparaţie şi recondiţionare a prizelor de putere la autovehicolele militare;
2.4 Modernizarea procesului tehnologic de reparaţie;
2.5 Regimul de prelucrare şi normele de timp;
2.6 Schema procesului tehnologic de reparaţie a prizelor de putere;
2.7 Fiabilitatea autovehicolelor militare şi legitatea uzării agregatelor.

PARTEA PRACTIC – APLICATIVĂ:
CAPITOLUL 3 Calculul tehnologic de reparaţie la secţia de agregate

3.1 Aprecierea gradului pregătirii tehnice a secţiei de agregate;
3.2 Aprecierea gradului utilizării secţiei de agregate;
3.3 Determinarea numărului de specialişti la secţia de agregate;
3.4 Determinarea categoriei de calificare a specialiştilor;
3.5 Determinarea periodicităţii reparaţiilor;
3.6 Determinarea utilajului tehnologic necesar;
3.7 Calculul suprafeţei sectorului de reparaţie a agregatelor;
3.8 Fişă tehnologică a secţiei de agregate;
3.9 Măsurile tehnicii securităţii la secţia de agregate;
3.10 Protecţia muncii;
3.11 Protecţia mediului ambiant.

Bibliografia
Anexe

Teza de licenta - Proiectul de organizare a zonei de revizie tehnica - ID:05004 - Volum 60 pagini

Introducere

Capitotul I. Partea de proiectare

1.1. Destibnația zonei de producție și schema procesului tehnologic
1.2. Selectarea datelor inițiale și normative
1.3. Calculul manoperei anuale a SSA
1.3.1. Calculul mamoperei anuale a lucrărilor de ÎT și RC
1.3.2. Calculul manoperei anuale a lucrărilor de curățire și spălare
1.3.3. Calculul manoperei anuale a lucrărilor de pregătire pentru realizare
1.3.4. Calculul manoperei anuale a SSA rutiere
1.3.5. Repartizarea manoperi anuale pe tipuri de lucrări și zone de producție
1.3.6. Calculul manoperei anuale în zona proectată
1.3.7. Determinarea manoperei anuale și lucrărilor auxiliare
1.4. Calculul numărului de muncitori productivi în sectorul de producție
1.5. Calculul numărului de posturi
1.6. Selectarea inventarului de producție și a utilajului tehnologic pentru zona de producție
1.7. Calculul suprafeței de producție a zonei
1.8. Cerințele generale în contrucție

Capitolul II. Partea tehnologică
2.1. Destinația, costrucția și principiul de funcționare a sistemului de frînare.
2.2. Defecțiunele posibele, simptomele și cauzele apariției acestora
2.3. Cerințele tehnice la dezasamblarea, asamblarea și reparația sistemului de frânare, materialele și instrumentul utilizat
2.4. Planul aperațiilor procesului de reparație curentă a mecanismului de frînare la automobilul FIAT
2.5. Normarea tehnică a operațiilor menționate
2.6. Elaborarea fișelor tehnologice și de schiță a procesului tehnologic

Teza de licenta - Proiectarea la ,,Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență’’ - ID:05003 - Volum 81 pagini

INTRODUCERE

1. COMPARTIMENTUL ANALITIC

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii ,,Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență’’
1.2. Baza tehnică cu destinație de producere a întreprinderii
1.3. Componența parcului de vehicule și a echipamentelor
1.4. Organizarea activității în sectorul de reparație a motoarelor autovehiculelor
1.5. Tehnologia de producție în sectoarele întreprinderii
1.6. Indicii tehnico-economici
1.7. Securitatea muncii și protecției mediului ambient
1.8. Proiect de îmbunătățire

2. COMPARTIMENTUL DE PROIECTARE
2.1. Calculul programului de producere
2.2. Organizarea și tehnologia procesului de producere
2.3. Calculul tehnologic al sectorului pentru reparația motoarelor
2.4. Studiul tehnologiilor și utilajului necesar
2.5. Proiectarea manoperei anuale a sectorului analizat
2.6. Proiectarea tehnologică a zonelor și sectoarelor de producere
2.7. Analiza constructivă a literaturii și a noilor tehnologii
2.8. Elaborarea proiectului privind construcția modernizată
2.9. Elaborarea proiectului tehnic și a construcției instalației
2.10. Elaborarea constructivă a instalației
2.11. Măsurile tehnicii securității la sectorul de reparații și întreținere a motoarelor

3. COMPARTIMENTUL ECONOMIC
3.1. Evaluarea indicilor tehnico-economici
3.2. Calculul eficienței economice a instalației de reglare și verificare a pompelor de injecție

CONCLUZII
BIBLLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Eficienta energetica a transportului rutier de persoane in regim urban din municipiul Chisinau - ID: 05000 - Volum 84 pagini

SUMAR EXECUTIV 2

1. MOBILITATEA POPULAȚIEI 3

2. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI URBAN 10

2.1. Practica mondială 10
2.2. Structura managerială 11
2.3. Cadrul legal şi regulator în transport public municipal 14
2.4. Aspectele ecologice 20
2.5. Politica tarifară şi investiţională 25

3. INFRASTRUCTURA TRANSPORTULUI URBAN 30
3.1. Caracteristica generală 30
3.2. Problemele actuale 31
3.3. Analiza experienței internaționale 33

4. ORGANIZAREA TRANSPORTULUI RUTIER DE PERSOANE 39
4.1. Structura parcului rulant a transportului public regulat 39
4.2. Structura rețelei de rute regulate 46
4.3. Transport în regin de taxi 51

5. PERFECȚIONAREA COMPLEXULUI DE TRANSPORT URBAN PUBLIC 53
5.1. Eficiența energetică transportului rutier de personae 53
5.2. Perfecţionarea activităţii transportului public urban 59
5.2.1 Problemele actuale a managementului transportului rutier de persoane 59
5.2.2 Optimizarea reţelei de rute şi perfecţionarea transporturilor 63
5.2.3 Promovarea transportului eficient şi ecologic 66

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 69

Teza de licenta - Sisteme de comanda automata a proceselor industriale - ID: 03001 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE……………3

Capitolul. 1. Chestiuni generale privind instalaţiile electrice...............5

1.1 Scheme ale reţelelor electrice ................5
1.2 Elemente componente ale instalaţiei electrice.............7
1.2.1 Conducte şi cabluri electrice………………7
1.2.2 Aparate electrice de protecţie……………8
1.2.3 Aparate electrice de comutaţie…………………10
1.3 Tablouri de distributie…………………11

Capitolul. 2. Elemente privind dimensionarea instalaţiilor electrice…………..13
2.1. Protecţia şi selectivitatea protectiei……………13
2.1.1 Protecţia reţelelor electrice……………………13
2.1.2 Protecţia receptoarelor electrice………14
2.1.3 Selectivitatea protecţiei…………15
2.2 Dimensionarea circuitelor si coloanelor instalaţiei electrice de forţă…..............18

Capitolul 3. Instalaţia electrică de alimentare şi automatizare a unui sistem de pompare….23
3.1. Descrierea instalaţiei ………..……24
3.2. Stabilirea schemei electrice de forţă şi comandă…………………25
3.3. Dimensionarea şi alegerea aparatajului electric…………28
3.3.1. Dimensionarea instalaţiei de pompare..............28
3.3.2 Alegerea aparatajului electric………………30
3.4. Dimensionarea şi alegerea dulapurilor electrice………………43
3.5 Dimensionarea şi alegerea conductoarelor şi cablurilor……………45
3.5.1.Calculul pierderi de tensiune pe cabluri...................48

Capitolul.4. Implementarea unui modul de logică programabilă în cadrul sistemului de automatizare………………49
4.1. Prezentarea constructivă şi funcţionarea modulului easy…………49
4.1.1 Scheme de alimentare a automatului programabil……………51
4.1.2. Metodologie de lucru cu module de logică programabile…………52
4.2. Elaborarea în mediul soft a schemei de automatizare……………58
4.3. Implementarea programului şi simularea funcţionari…………61
4.3.1 Reguli de bază............61
4.3.2 Comanda automată a unui sistem de pompare............62
4.3.2 Schema de conexiuni..............64

Capitolul 5. Concluzii………………66
Capitolul 6. Bibliografie…………67
Anexe………68

Teza de an - Bilantul puterilor active si relative in proiectarea unei retele electrice - ID: 03000 - Volum 17 pagini

INTRODUCERE

SARCINA
1. BILANŢUL PUTERILOR ACTIVE ŞI REACTIVE ÎN PROIECTAREA UNEI REŢELE ELECTRICE

1.1. Puterea activă debitată
1.2. Puterea reactivă disponibilă
1.3. Bilanţul puterilor reactive
1.4. Puterea instalaţiilor de compensare
1.5. Puterea aparentă de calcul

2. ALEGEREA SCHEMEI REŢELEI ELECTRICE

3. FLUXURILE APROXIMATIVE DE PUTERE ÎN TRONSOANE

4. STABILIREA TENSIUNII NOMINALE

5. SCHEMELE ELECTRICE DE CONEXIUNE A STAŢIILOR DE COBORÂRE

6. DIMENSIONAREA TRANSFORMATOARELOR DE FORŢĂ

7. DIMENSIONAREA LINIILOR ELECTRICE

8. COMPARAREA TEHNICO-ECONOMICĂ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Teza de masterat - Analiza investitiilor in piata de imobile - ID:01078 - Volum 73 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ESENȚA, ROLUL ȘI EFICIENȚA INVESTIŢIILOR

1.1 Conceptul de investire, principii de clasificare a investițiilor
1.2 Criterii de selectare a proiectelor investiționale
1.3 Eficiența economică a investițiilor în capital imobilizat

CAPITOLUL II. PIAŢA IMOBILELOR LOCATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1 Structura pieţei imobiliare autohtone
2.2 Nivelul investițiilor în imobilul locativ în RM
2.3 Posibilități de finanțare a investițiilor imobiliare la nivel național

CAPITOUL III. OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE A PIEȚEI IMOBILELOR LOCATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN ATRAGEREA INVESTIŢIILOR STRĂINE
3.1 Reglementarea activității investiționale
3.2 Analiza construcţiilor imobilelor locative pe piaţa R. Moldova
3.3 Impactul investiţiilor străine asupra dezvoltării economiei autohtone

CONCLUZIE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE