Teza de licenta - Determinarea Pretului de Cost si Eficienta Lucrarilor in Sectorul de Reparatie Curenta a Motorului - ID:05006 - Volum 44 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I. Argumentarea tehnico-economică a proiectului


Capitolul II: Metodica calculului fondului de salarizare a muncitorului de bază
2.1 calculul fondului de salarizare a muncitorului de bază

Capitolul III: Metodica de determinare a cheltuielilor pentru aprovizionarea tehnico-materială

Capitolul IV: Esenţa, componenţa şi structura fondurilor fixe
4.1 Determinarea cheltuielilor pentru clădiri şi construcţii
4.2 Caracteristica utilajului
4.3 Componenţa şi structura fondurilor fixe
4.4 Determinarea costului şi structura fondurilor fixe pînă la introducerea investiţiilor capitale
4.5 Reprezentarea grafică a structurii fondurilor fixe

Capitolul V: Metodica calculelor cheltuierilor de regie
5.1 Calculul cheltuielelor de regie
5.2 Deviza cheltuielilor de regie

Capitolul VI. Esenţa, componenţa şi structura preţului de cost

Capitolul VII. Eficienţa economică a proiectului
7.1 Reprezentarea grafică a indicatorilor eficienţei economice

Bibliografia