Elaborăm diverse lucrări în domeniul medicinei - proiecte, prezentări, teze de licență sau doctorat în diferite specialități medicale, în Republica Moldova.

Teza de licenta - Evaluarea măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în domeniul maladiilor cardiovasculare - ID:01621 - Volum 83 pagini

INTRODUCERE.. 5
 
CAPITOLUL 1. ACTUALITĂŢI ÎN PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE (REVISTA LITERATURII) 8
 
CAPITOLUL 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE.. 24
2.1. Caracteristica generală a cercetării 24
2.2. Etapele efectuării studiului 24
2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului 25
 
CAPITOLUL 3. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 28
3.1. Evaluarea generală a măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în Republica Moldova în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2006-2011. 28
3.2. Evaluarea distribuirii seminarelor de instruire a cadrelor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 34
3.3. Evaluarea distribuirii materialelor metodice şi informative în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 41
3.4. Evaluarea distribuirii emisiunilor TV în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 45
3.5 Evaluarea distribuirii emisiunilor radio în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 49
3.6. Evaluarea distribuirii publicaţiilor în presă în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 54
3.7. Evaluarea publicaţiilor editoriale în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 58
3.8. Evaluarea distribuirii publicaţiilor în internet în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 59
3.9. Evaluarea petrecerii prelegerilor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 61
3.10. Evaluarea petrecerii convorbirilor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 65
3.11. Evaluarea distribuirii buletinelor sanitare în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 69
3.12. Evaluarea altor activităţi de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 73
3.13. Impactul măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate asupra sănătăţii populaţiei la maladiile aparatului circulator. 77
 
CONCLUZII GENERALE.. 79
BIBLIOGRAFIE   81

Teza de licenta - Eficacitatea aplicarii produselor naturale pentru ingrijirea complexa a tenului sensibil - ID:01620 - Volum 58 pagini

INTRODUCERE.. 3
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA PRODUSELOR NATURALE PENTRU INGRIJIREA COMPLEXĂ A TENULUI SENSIBIL.. 5
CAPITOLUL II. PRODUSELE NATURALE ŞI METODE UTILIZATE PENTRU ÎNGRIJIREA TENULUI SENSIBIL.. 18
CAPITOLUL III. EVALUAREA EFECTELOR ÎN URMA APLICARII PRODUSELOR NATURALE PENTRU INGRIJIREA COMPLEXA A TENULUI SENSIBIL   33
 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 52
BIBLIOGRAFIE.. 54
ANEXA 1. FIŞA COSMETOLOGICĂ A PACIENTEI 57

Teza de licenta - Studierea beneficiilor apelor minerale în procedurile SPA - ID:01619 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE.. 3
 
Capitolul I. СARACTERISTICA APELOR MINERALE ÎN SCOPUL ÎNTREMĂRII ŞI FORTIFICĂRII SĂNĂTĂŢII 6
Capitolul II. MATERIALELE ŞI METODELE UTILIZATE ÎN PROCEDURILE SPA   20
Capitolul III. STUDIEREA BENEFICIILOR UTILIZĂRII APELOR MINERALE ÎN PROCEDURILE SPA.. 33
 
CONCLUZII 50
RECOMANDĂRI 51
BIBLIOGRAFIE.. 52
ANEXA 1. CRITERIILE DE BAZĂ DE APRECIERE A APELOR MINERALE   56
ANEXA 2. RAPORT FOTO DIN CADRUL PROIECTULUI DE LICENŢĂ   58

Teza de licenta - Particularitățile sau problemele actuale de activitate a farmaciilor comunitare de rețea și individuale în Moldova - ID:01618 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A SISTEMULUI FARMACEUTIC

1.1. Concepte generale privind evoluția farmaciilor
1.2. Coordonarea sistemului farmaceutic
1.3. Organisme naționale și internaționale în domeniul farmaciei
1.4. Statistica industriei farmaceutice autohtone
 
CAPITOLUL II. ACTIVITATEA FARMACIILOR COMUNITARE ȘI INDIVIDUALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Activitatea farmaciilor comunitare în baza legislației autohtone
2.2. Organizarea și funcționarea farmaciilor comunitare de rețea și individuale în Republica Moldova
2.3. Cerințe față de încăperile și spațiile farmaciilor analizate
2.4. Particularitățile farmaciilor comunitare de rețea și individuale
2.5. Probleme și modalități de îmbunătățire a activității farmaciilor comunitare și individuale în Republica Moldova
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Tumorile maligne ale pielii asociate cu sarcina - ID:01617 - Volum 33 pagini

INTRODUCERE.. 3
 
CAPITOLUL 1. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI (REVIU LITERAR) 6
1.1. Consideraţiuni generale asupra tumorilor maligne ale pielii 6
1.2. Particularităţile dezvoltării tumorilor maligne ale pielii în timpul sarcinii 14
1.3. Diagnosticul şi tratamentul tumorilor pielii în sarcină. 17
 
BIBLIOGRAFIE.. 25
ANEXA 1. Criteriile ABCDE în diagnosticul melanomului 33

Teza de licenta - Analiza farmacoeconomică a terapiei patologiilor oftalmologice la copii - ID:01616 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE.. 4
 
CAPITOLUL 1 ANALIZA STĂRII ACTUALE A ORGANIZĂRII ASISTENȚEI MEDICALE ȘI FARMACEUTICE A COPIILOR CU PATOLOGII OFTALMOLOGICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.. 6
1.1 Analiza răspândirii şi structurile morbidităţii de profil oftalmologic la copii 6
1.2 Studiul metodelor contemporane de tratament a patologiilor oftalmologice la copii 10
1.3 Metode de cercetări farmacoeconomice. 15
Concluzia capitolului 23
 
CAPITOLUL 2 STUDIUL FACTORILOR CE INFLUENȚEAZĂ CEREREA PREPARATELOR FARMACEUTICE ÎNTREBUINȚATE ÎN PRACTICA OFTALMOLOGIEI PEDIATRICE.. 25
2.1 Evaluarea impactului situaţiei medico-demografice asupra răspândirii oftalmopatologiilor la copii 25
2.2 Analiza indicatorilor morbidităţii patologiilor oftalmologice şi invalidizării populaţiei copiilor din Republica Moldova. 27
2.3 Identificarea şi cercetarea interdependenţei tratamentului oftalmopatologiilor pediatrice de circumstanţele sezoniere. 36
2.4 Analiza morbidităţii contingentului de copii cu patologii oftalmologice în etapele de tratament în condiţii de ambulatoriu şi staţionar. 37
Concluzia capitolului 40
 
CAPITOLUL 3 CERCETĂRI FARMACOECONOMICE A PREPARATELOR FARMACEUTICE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL ȘI PROFILAXIA PATOLOGIILOR OFTALMOLOGICE LA COPII 42
3.1 Analiza farmacoeconomică a terapiei patologiilor oftalmologice infecţioase la copii 42
Concluzia capitolului 46
 
CONCLUZII / ÎNCHEIERE.. 48
BIBLIOGRAFIA.. 49
ABREVIATURILE.. 53
ANEXA 1. Incidenţa prin bolile ochiului şi anexelor sale la copii în Republica Moldova (la 10 mii locuitori) 54
ANEXA 2. Prevalenţa prin bolile ochiului şi anexelor sale la copii în Republica Moldova (la 10 mii locuitori) 55
ANEXA 3. Asigurarea populaţiei Republicii Moldova cu medici oftalmologi (la 10 mii locuitori) 56

Teza de licenta - Conceperea tratamentului implanto-protetic în edentaţia parţială prin punţi dentare - ID:01615 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE.. 3
 
CAPITOLUL 1. ACTUALITĂŢI ÎN TRATAMENTUL IMPLANTO-PROTETIC (REVISTA LITERATURII) 5
1.1. Consideraţiuni generale asupra edentaţiei 5
1.2. Oportunităţi în tratamentul implanto-protetic. 11
1.3. Utilizarea punţilor dentare în tratamentul implanto-protetic. 19
1.4. Noţiuni de biomecanică a punţilor pe implante. 33
 
CAPITOLUL 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE.. 38
2.1. Caracteristica generală a cercetării 38
2.2. Etapele efectuării studiului 39
2.3 Prelucrarea matematico-statistică a materialului 39
 
CAPITOLUL 3. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 43
 
CONCLUZII. 53
BIBLIOGRAFIE.. 54