Elaborăm diverse lucrări în domeniul medicinei - proiecte, prezentări, teze de licență sau doctorat în diferite specialități medicale, în Republica Moldova.

Teza de licenta - Evaluarea măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în domeniul maladiilor cardiovasculare - ID:01621 - Volum 83 pagini

INTRODUCERE.. 5
 
CAPITOLUL 1. ACTUALITĂŢI ÎN PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE (REVISTA LITERATURII) 8
 
CAPITOLUL 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE.. 24
2.1. Caracteristica generală a cercetării 24
2.2. Etapele efectuării studiului 24
2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului 25
 
CAPITOLUL 3. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 28
3.1. Evaluarea generală a măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în Republica Moldova în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2006-2011. 28
3.2. Evaluarea distribuirii seminarelor de instruire a cadrelor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 34
3.3. Evaluarea distribuirii materialelor metodice şi informative în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 41
3.4. Evaluarea distribuirii emisiunilor TV în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 45
3.5 Evaluarea distribuirii emisiunilor radio în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 49
3.6. Evaluarea distribuirii publicaţiilor în presă în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 54
3.7. Evaluarea publicaţiilor editoriale în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 58
3.8. Evaluarea distribuirii publicaţiilor în internet în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 59
3.9. Evaluarea petrecerii prelegerilor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 61
3.10. Evaluarea petrecerii convorbirilor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 65
3.11. Evaluarea distribuirii buletinelor sanitare în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 69
3.12. Evaluarea altor activităţi de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 73
3.13. Impactul măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate asupra sănătăţii populaţiei la maladiile aparatului circulator. 77
 
CONCLUZII GENERALE.. 79
BIBLIOGRAFIE   81

Teza de licenta - Eficacitatea aplicarii produselor naturale pentru ingrijirea complexa a tenului sensibil - ID:01620 - Volum 58 pagini

INTRODUCERE.. 3
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA PRODUSELOR NATURALE PENTRU INGRIJIREA COMPLEXĂ A TENULUI SENSIBIL.. 5
CAPITOLUL II. PRODUSELE NATURALE ŞI METODE UTILIZATE PENTRU ÎNGRIJIREA TENULUI SENSIBIL.. 18
CAPITOLUL III. EVALUAREA EFECTELOR ÎN URMA APLICARII PRODUSELOR NATURALE PENTRU INGRIJIREA COMPLEXA A TENULUI SENSIBIL   33
 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 52
BIBLIOGRAFIE.. 54
ANEXA 1. FIŞA COSMETOLOGICĂ A PACIENTEI 57

Teza de licenta - Studierea beneficiilor apelor minerale în procedurile SPA - ID:01619 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE.. 3
 
Capitolul I. СARACTERISTICA APELOR MINERALE ÎN SCOPUL ÎNTREMĂRII ŞI FORTIFICĂRII SĂNĂTĂŢII 6
Capitolul II. MATERIALELE ŞI METODELE UTILIZATE ÎN PROCEDURILE SPA   20
Capitolul III. STUDIEREA BENEFICIILOR UTILIZĂRII APELOR MINERALE ÎN PROCEDURILE SPA.. 33
 
CONCLUZII 50
RECOMANDĂRI 51
BIBLIOGRAFIE.. 52
ANEXA 1. CRITERIILE DE BAZĂ DE APRECIERE A APELOR MINERALE   56
ANEXA 2. RAPORT FOTO DIN CADRUL PROIECTULUI DE LICENŢĂ   58

Teza de licenta - Particularitățile sau problemele actuale de activitate a farmaciilor comunitare de rețea și individuale în Moldova - ID:01618 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A SISTEMULUI FARMACEUTIC

1.1. Concepte generale privind evoluția farmaciilor
1.2. Coordonarea sistemului farmaceutic
1.3. Organisme naționale și internaționale în domeniul farmaciei
1.4. Statistica industriei farmaceutice autohtone
 
CAPITOLUL II. ACTIVITATEA FARMACIILOR COMUNITARE ȘI INDIVIDUALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Activitatea farmaciilor comunitare în baza legislației autohtone
2.2. Organizarea și funcționarea farmaciilor comunitare de rețea și individuale în Republica Moldova
2.3. Cerințe față de încăperile și spațiile farmaciilor analizate
2.4. Particularitățile farmaciilor comunitare de rețea și individuale
2.5. Probleme și modalități de îmbunătățire a activității farmaciilor comunitare și individuale în Republica Moldova
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Tumorile maligne ale pielii asociate cu sarcina - ID:01617 - Volum 33 pagini

INTRODUCERE.. 3
 
CAPITOLUL 1. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI (REVIU LITERAR) 6
1.1. Consideraţiuni generale asupra tumorilor maligne ale pielii 6
1.2. Particularităţile dezvoltării tumorilor maligne ale pielii în timpul sarcinii 14
1.3. Diagnosticul şi tratamentul tumorilor pielii în sarcină. 17
 
BIBLIOGRAFIE.. 25
ANEXA 1. Criteriile ABCDE în diagnosticul melanomului 33

Teza de licenta - Analiza farmacoeconomică a terapiei patologiilor oftalmologice la copii - ID:01616 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE.. 4
 
CAPITOLUL 1 ANALIZA STĂRII ACTUALE A ORGANIZĂRII ASISTENȚEI MEDICALE ȘI FARMACEUTICE A COPIILOR CU PATOLOGII OFTALMOLOGICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.. 6
1.1 Analiza răspândirii şi structurile morbidităţii de profil oftalmologic la copii 6
1.2 Studiul metodelor contemporane de tratament a patologiilor oftalmologice la copii 10
1.3 Metode de cercetări farmacoeconomice. 15
Concluzia capitolului 23
 
CAPITOLUL 2 STUDIUL FACTORILOR CE INFLUENȚEAZĂ CEREREA PREPARATELOR FARMACEUTICE ÎNTREBUINȚATE ÎN PRACTICA OFTALMOLOGIEI PEDIATRICE.. 25
2.1 Evaluarea impactului situaţiei medico-demografice asupra răspândirii oftalmopatologiilor la copii 25
2.2 Analiza indicatorilor morbidităţii patologiilor oftalmologice şi invalidizării populaţiei copiilor din Republica Moldova. 27
2.3 Identificarea şi cercetarea interdependenţei tratamentului oftalmopatologiilor pediatrice de circumstanţele sezoniere. 36
2.4 Analiza morbidităţii contingentului de copii cu patologii oftalmologice în etapele de tratament în condiţii de ambulatoriu şi staţionar. 37
Concluzia capitolului 40
 
CAPITOLUL 3 CERCETĂRI FARMACOECONOMICE A PREPARATELOR FARMACEUTICE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL ȘI PROFILAXIA PATOLOGIILOR OFTALMOLOGICE LA COPII 42
3.1 Analiza farmacoeconomică a terapiei patologiilor oftalmologice infecţioase la copii 42
Concluzia capitolului 46
 
CONCLUZII / ÎNCHEIERE.. 48
BIBLIOGRAFIA.. 49
ABREVIATURILE.. 53
ANEXA 1. Incidenţa prin bolile ochiului şi anexelor sale la copii în Republica Moldova (la 10 mii locuitori) 54
ANEXA 2. Prevalenţa prin bolile ochiului şi anexelor sale la copii în Republica Moldova (la 10 mii locuitori) 55
ANEXA 3. Asigurarea populaţiei Republicii Moldova cu medici oftalmologi (la 10 mii locuitori) 56

Teza de licenta - Conceperea tratamentului implanto-protetic în edentaţia parţială prin punţi dentare - ID:01615 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE.. 3
 
CAPITOLUL 1. ACTUALITĂŢI ÎN TRATAMENTUL IMPLANTO-PROTETIC (REVISTA LITERATURII) 5
1.1. Consideraţiuni generale asupra edentaţiei 5
1.2. Oportunităţi în tratamentul implanto-protetic. 11
1.3. Utilizarea punţilor dentare în tratamentul implanto-protetic. 19
1.4. Noţiuni de biomecanică a punţilor pe implante. 33
 
CAPITOLUL 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE.. 38
2.1. Caracteristica generală a cercetării 38
2.2. Etapele efectuării studiului 39
2.3 Prelucrarea matematico-statistică a materialului 39
 
CAPITOLUL 3. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 43
 
CONCLUZII. 53
BIBLIOGRAFIE.. 54

Teza de licenta - Hepatita virala C la adulti - ID:01614 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢIUNI GENERALE ASUPRA HEPATITELOR VIRALE C LA ADULŢI 6

1.1. Generalităţi asupra hepatitei virale C 6
1.2. Caracteristica virusului hepatitei virale C 12
1.3. Diagnosticul şi tratamentul hepatitei virale C 18

CAPITOLUL II. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 25
2.1. Caracteristica generală a cercetării 25
2.2. Etapele efectuării studiului 26
2.3 Prelucrarea matematico-statistică a materialului 27

CAPITOLUL III. REZULTATE PROPRII ŞI DISCUŢII 32

CONCLUZII 40
BIBLIOGRAFIE 42

Teza de licenta - Importanta elementelor biogene în sistemele biogene - ID:01613 - Volum 83 pagini

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICA ROLULUI, FUNCŢIEI ŞI IMPORTANŢEI ELEMENTELOR BIOGENE PENTRU ORGANISMUL UMAN 5

1.1. Consideraţiuni generale asupra elementelor biogene 5
1.2. Rolul şi metabolismul fierului în organismul uman 6
1.3. Rolul şi metabolismul calciului în organismul uman 21
1.4. Rolul şi metabolismul magneziului în organismul uman 29
1.5. Rolul şi metabolismul iodului în organismul uman 32
1.6. Rolul şi metabolismul potasiului în organismul uman 36

CAPITOLUL 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 43
2.1. Caracteristica generală a cercetării 43
2.2. Metodologia efectuării testelor de laborator 44
2.3. Etapele efectuării studiului 55
2.4. Prelucrarea matematico-statistică a materialului 56

CAPITOLUL 3. REZULTATE PROPRII ŞI DISCUŢII 59
3.1. Studiu clinic asupra carenţei fierului în organism 59
3.2. Studiul clinic asupra carenţei de calciu şi magneziu în organism 64
3.3. Studiul clinic asupra carenţei de iod în organism 68
3.4. Studiul clinic asupra carenţei de potasiu în organism 71

CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE 76

Teza de licenta - Adenitele seroase si purulente de etiologie neodontogena - ID:01612 - Volum 48 pagini

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI (REVIU LITERAR) 6

1.1. Particularităţile anatomo-topografice ale regiunii oro-maxilo-faciale la copii 6
1.2. Consideraţiuni generale asupra adenitelor la copii 15
1.3. Tratamentul adenitelor seroase şi purulente de etiologie neodontogena la copii 23

CAPITOLUL II. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 25
2.1. Caracteristica generală a cercetării 25
2.2. Etapele efectuării studiului 26
2.3 Prelucrarea matematico-statistică a materialului 26

CAPITOLUL III. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU 31
3.1. Rezultatele studiului selectiv 31
3.2. Prezentare de caz clinic 35

CONCLUZII 44
BIBLIOGRAFIE 45
ANEXA 1. Perioadele vieţii postnatale la om 48

Manual - Compendiu de chirurgie oro-maxilo-faciala - ID:01611 - Volum 385 pagini

1. Anestezia în medicina dentară.........1
Alexandru Bucur, Nicolae Gănuţa, Ion Canavea, Roxana Ulici, Alina Nichifor

2. Extracţia dentară...........63
Nicolae Gănuţa, Horaţiu Bodnar, Alexandru Bucur

3. Patologia erupţiei dentare.........105
Alexandru Bucur, Manuela Popescu, Octavian Dincă

4. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale...........173
Alexandru Bucur, Bogdan Dimitriu

5. Tratamentul chirurgical preprotetic...........197
Alexandru Bucur

6. Tratamentul chirurgical preimplantar........223
Julio Acero

7. Infecţii oro-maxilo-faciale.........241
Victor Ghiţă, Julio Acero, Alexandru Bucur, Octavian Dincă, Horia lonescu, Liviu Preda, Cosmin Totan, Cristina Pădurariu

8. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului maxilar..........291
Octavian Dincă

9. Traumatologie oro-maxilo-facială..........311
Alexandru Bucur, John Lowry, Octavian Dincă, Horia lonescu