Teza de licenta - Studiu asupra infertilitatii, cauzele si frecventa ei la familiile tinere - ID:01638 - Volum 62 pagini


Categoria : Medicina 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE ...........5

CAPITOLUL 1. REPERE CONCEPTUALE ASUPRA INFERTILITĂȚII ... 7

1.1. Actualități în problema căsătoriei infertile ................................................ 7
1.2. Principalele forme clinice de infertilitate masculină și feminină ........... 17
1.3. Influența factorilor socio-igienici asupra sănătății reproductive și a infertilității .....33

CAPITOLUL 2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE................... 36
2.1. Caracteristica generală a cercetării .....................................35
2.2. Etapele efectuării studiului ..................................................39
2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului .............40

CAPITOLUL 3. REZULTATE ȘI DISCUȚII.....41

CONCLUZII .................................................52
BIBLIOGRAFIE ............................................53