Comandă o teză de licență la facultatea de Transporturi, ingineria construcțiilor de mașini. Teza de master la transporturi și logistică și alte lucrări de diplomă.

Teza de master - Analiza proceselor de logistica si transport la S.A. Franzeluta - ID:05030 - Volum 106 pagini

Capitolul I Compartimentul de descriere a domeniului de activitate. 2
1.1.Tehnologia de producere. 2
1.2. Materia prima. 16
1.3. Produsele finite. 22
1.4. Politica de logistica si transport la destinatie. 27
 
Capitolul II Compartimentul de descriere a procesului de logistica. 31
2.1 Aspecte generale privind procesul de logistica. 31
2.2. Descrierea procesului de logistica la intreprinderea de panificatie. 33
2.3. Sistemul de depozitare si intervalele de asigurari 39
2.4. Activitatea de logistica la întreprindere. 49
2.4.1. Logistica materiei prime. 49
2.4.2. Logistica produselor finite. 51
 
Capitolul III Compartimentul de descriere a procesului de transport 56
3.1. Structura parcului si politica de transportare. 56
3.2. Planul de transport al materiei prime. 60
3.3. Planul de transport a materiei finite. 62
3.4. Organizarea procesului de transport a materiei prime si produselor finite. 72
3.5. Elaborarea graficilor de achizitie cu materie prima. 78
 
Capitolul IV Compartimentul de analiza economica a proceselor de logistica si transport 85
4.1. Costurile de achizitie a materiei prime. 85
4.2. Costurile de depozitare si pastrare a materiei prime. 89
4.3. Impactul sistemului de producere si transportare in procesul de realizare a produselor finite. 93
 
Bibliografie: 104
Anexe  106

Sarcina Ruta Moldova-Franţa-Moldova - ID:05029 - Volum 47 pagini

1. Introducere
2. Sarcina
3. Procesul tehnologic al transportului
4. Condiţiile tehnologice de transportare a mărfurilor determinarea mijlocului de transport corespunzător, amplasarea încărcăturii în caroserie şi calculul sarcinilor pe osii a autovehiculului încărcat. Harta tehnologică a operaţiilor transportului de mărfuri în cursa tur şi retur
5. Determinarea traseului de deplasare şi a punctelor vamale de trecere
6. Calculul indicilor tehnici şi explotaţionali de lucru a autovehiculului pentru executarea tehnologiei procesului de transport
7. Calculul indicilor economici

Teza de masterat - Sisteme de transport și logistică la stațiile de servicii auto - ID:05028 - Volum 59 pagini

INTRODUCERE

Capitolul I. Activitatea de prestare a serviciilor auto

1. Tehnologii de diagnosticare
2. Tehnologii de reparație
3. Tehnologii de deservire urgentă
4. Probleme de planificare a lucrărilor de reparație

Capitolul II. Considerații generale a proceselor de logistică
2.1. Modalități de abordare a procesului de logistică
2.2. Elaborarea planului de activitate
2.3. Gruparea pieselor după direcțiile de aprovizionare

Capitolul III. Compartimentul de descriere a proceselor de transport

Capitolul IV. Compartimentul de analiză economică a proceselor de logistică și transport

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Imbunatatirea Activitatii de Transport si Efectele Acesteia asupra Performantelor Logisticii de Aprovizionare - ID:05027 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE..………3

CAPITOLUL 1 LOGISTICA DE APROVIZIONARE

1.1 Noţiuni generale.........................................................................4
1.2 Elementele logisticii de aprovizionare...........................................5
1.3 Calculul necesarului de aprovizionare………………………………………… 6
1.4 Transportul în logistica de aprovizionare……………………………………… 7
1.4.1 Noţiuni generale.................................................................7
1.4.2 Principalele tipuri de transport………………………………………. 7
1.4.3 Criterii de alegere a modului de transport.............................8
1.4.4 Factorii care influenţează alegerea modului de transport........10
1.4.5 Condiţiile de livrare INCOTERMS..........................................11
1.4.6 Transporturile internaţionale rutiere......................................13
1.4.7 Autovehicule de transport a mărfurilor..................................13
1.5 Gestiunea stocurilor de materii prime………………………………………14
1.5.1 Noţiuni generale.................................................................14
1.5.2 Tipologia stocurilor………………………………………………….. 15
1.5.3 Factorii care influenţează dimensionarea stocurilor.........18
1.6 Optimizarea volumului şi a fluxurilor de mărfuri.....................20

CAPITOLUL 2 COMPONENTELE LOGISTICII DE APROVIZIONARE ÎN CADRUL FIRMEI S.C. AKA AUTOMOTIV S.R.L.
2.1 Descrierea firmei AKA Automotiv şi a departamentului de logistică................ 22
2.2 Descrierea activităţii de aprovizionare din cadrul societăţii AKA Automotiv... 28
2.2.1 Prelucrarea comenzilor primite de la client......................................... 28
2.2.2 Organizarea activităţii de transport a materiilor prime la firma S.C. AKA Automotiv S.R.L.……29
2.2.3 Calculul cheltuielilor de aprovizionare................................................ 32
2.2.4 Gestionarea stocurilor de repere la firma AKA................................... 40
2.2.5 Evaluarea activităţii de aprovizionare.................................................. 42

CAPITOLUL 3 ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT ŞI EFECTELE ACESTEIA ASUPRA PERFORMANŢELOR LOGISTICII DE APROVIZIONARE
3.1 Analiza eficienţei cheltuielilor de aprovizionare......................................45
3.2 Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire a activităţii de aprovizionare.........46
3.3 Recalcularea necesarului de aprovizionat……………………………………... 46
3.4 Reevaluarea activităţii de aprovizionare………………………………………. 52

CAPITOLUL 4 CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII
4.1 Concluzii .…………………………………………………………………….55
4.2 Contribuţii ……………………………………………………………………66

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………...67

Teza de licenta - Managementul aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi - ID:05026 - Volum 98 pagini

Cuprins……………………1
Introducere……………4

Capitolul 1. Fundamante teoretice ale managementului aprovizionărilor

1.1. Caracterizare generală…………………………………………….7
1.2. Funcţiunile managementului aprovizionării………………………9
1.2.1. Funcţia de previziune……………………………………...10
1.2.2. Organizarea aprovizonării………………………………...12
1.2.3. Coordonarea şiconducerea………………………………...13
1.2.4. Procesul de control………………………………………..16
1.2.5. Mecanismul procesului decizional……………………….17

Capitolul 2. Managementul aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi pe timp de pace
2.1. Carcteristici specifice………………………………………………20
2.1.1. Principiile aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi………..21
2.1.2. Necesitatea îndeplinirii îndatoririlor organelor de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi la nivelul unităţii militare……22
2.1.3. Documente pe baza cărora se execută activitatea de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi şi mijloace tehnice de resort……25
2.2. Cererea de carburanţi-lubrifianţi şi mijloace tehnice de resort…….27
2.2.1. Optica de aprovizionare…………………………………...27
2.2.2. Resursele financiare repartizate privind aprovizionarea de carburanţi-lubrifianţi………29
2.2.3. Planul de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi………....30
2.2.4. Emiterea comenzilor şi încheierea contractelor…………..32
2.2.5. Surse de aprovizionare cu carburanţi, lubrifianţi şi mijloace tehnice de resort………36
2.2.6. Importanţa relaţiilor contractuale în procesul de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi………37
2.3. Primirea şi controlul calitativ al carburanţilor, lubrifianţilor şi mijloacelor tehnice de resort…………37
2.4. Depozitarea şi păstrarea carburanţilor, lubrifianţilor şi mijloacelor tehnice de resort………43
2.4.1. Depozitarea carburanţilor, lubrifianţilor şi mijloacelor tehnice de resort…………43
2.4.2. Păstrarea carburanţilor, lubrifianţilor şi mijloacelor tehnice de resort………49
2.5. Distribuţia carburanţilor şi lubrifianţilor…………………………..50
2.5.1. Planificarea, organizarea şi executarea transporturilor…...50
2.5.2. Modalităţi de distribuţie a carburanţilor şi lubrifianţilor….52

Capitolul 3. Managementul aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi în situaţii de criză
3.1. Principii generale…………………………………………………..54
3.1.1. Criza şi gestionarea crizei. Tipuri de criză………………..54
3.1.2. Principiile aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi în situaţii de criză…………56
3.2. Organizarea activităţii de aprovizionare cu carburanţi, lubrifianţi, tehnică şi materiale tehnice……57
3.2.1. Atribuţiile compartimentului de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi…………57
3.2.2. Conducerea activităţii de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi. Documente folosite……59
3.2.3. Stocuri de carburanţi-lubrifianţi şi tehnică. Unităţi de calcul de aprovizionare………63
3.3. Particularităţi ale aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi şi tehnică de resort în situaţii de criză………66

Capitolul 4. Managementul aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi în situaţii de război

4.1. Principiile aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi în situaţii de război………68
4.2. Organizarea şi conducerea aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi a unităţii militare în luptă……70
4.2.1. Activităţile desfăşurate de şeful compartimentului carburanţi-lubrifianţi pe timpul pregătirii şi ducerii acţiunilor militare………70
4.2.2. Documente de conducere a activităţilor de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi………72
4.2.3. Metode de conducere utilizate în planificarea şi organizarea aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi……75
4.3. Aprovizionarea cu carburanţi-lubrifianţi şi tehnică de resort……..76
4.3.1. Trecerea de la sistemul de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi de la pace la cel de război…………76
4.3.2. Primirea, depozitarea şi distribuţia carburanţilor, lurifianţilor şi tehnicii de resort…………77
4.3.3. Transportul carburanţilor şi lubrifianţilor. Alimentarea tehnicii cu carburanţi-lubrifianţi în luptă………78

Concluzii……………………………………………………………………80
Propuneri……………………………………………………………………82
Aplicaţie practică
Stabilirea necesarului de carburanţi şi lubrifianţi pentru un an a unui batalion de infanterie…………84
Bibliografie…………………………………………………………………97
Anexe

Teza de licenta - Sistemul de directie - ID:05025 - Volum 79 pagini

Introducere

Compartimentul 1. Partea analitică
1.1. Scurt istoric
1.2. Rolul şi locul întreprinderii în mediul economic al ţării
1.3. Analiza indicatorilor economici şi financiari a întreprinderii
1.4. Gestiunea resurselor umane
1.5. Asigurarea calităţii la întreprindere
1.6. Activitatea de marketing în cadrul firmei
1.7. Diagnosticarea şi tehnologia diagnosticării

Compartimentul 2. Partea tehnologică
2.1. Principiile generale ale diagnosticării autovehiculelor
2.2. Domeniile de utilizare în cadrul întreţinerilor tehnice
2.3. Tipuri de diagnosticare
2.4. Clasele diagnosticării tehnice
2.5. Tehnologia şi structura procesului de diagnosticare
2.6. Succesiunea operaţiilor de diagnosticare
2.7. Rolul diagnosticării în procesul de exploatare a automobilelor
2.8. Parametri de diagnosticare
2.9. Valori caracteristice ale parametrilor de diagnosticare
2.10. Diagnosticarea stării tehnice a automobilului
2.11. Calculul secţiei de diagnosticare
2.12. Instrucţiuni privind tehnica securităţii la efectuarea lucrărilor de testare tehnică

3. Compartimentul economic
3.1. Calculul eficienţei economice din implementarea staţiei de verificare şi omologare

Concluzii
Bibliografie


Lucrare de atestat - Procesul de transport si factorii care influenteaza planificarea activitatii de transport - ID:05024 - Volum 20 pagini

1. Introducere……………………………………………………………….........1

2. Procesul de transport………………………………………………………....3

2.1. Clasificarea procesului de transport auto……………………………. 4
2.2. Tehnologia procesului de transport ………………………………….. 8
2.3. Procesul de muncă …………………………………………………….. 8
2.4. Procesul tehnologic de producer…………………………………….... 8
2.5. Tehnologia şi organizarea transportului de mărfuri……………..8
2.6. Rolul şi sarcinile transporturilor…………………………………….9

3. Determinarea tipului materialului rulant rutier…………………10

4. Managementul trasporturiilor……………………………………………...10
4.1. Managementul general de mişcare…………………………………...10

5. Mediul ambient al organizatiei …………………………………………….12
5.1. Managementul general de mişcare..………………………………….12
5.2. Funcţiile principale ale managementului de mişcare……………12
5.3. Managerul……………………………………………………………...13
5.4. Managementul transporturilor……………………………………….15
5.5. Managementul transportului rutier………………………………….16

Bibliografie

Teza de licenta - Întreţinerile tehnice ale autovehiculelor. Construcţia şi calculul instalaţiei de ungere” - ID:05023 - Volum 67 pagini

1. Introducere………6

2. Sistemul planificat de prevenire a întreţinerilor tehnice şi reparaţiei mijloacelor de transport………7

2.1. Tipurile întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor.......................................................8
2.2. Organizarea întreţinerii tehnice şi reparaţia în unităţi........................................12
2.3. Corectarea normativelor întreţinerii tehnice şi reparaţiei……………………..14
2.4. Calculul programului de producere la întreţinerea tehnică şi reparaţie curentă a autovehiculelor………18

3. Construcţia şi calculul instalaţiei de ungere…………………………………...24

3.1. Principii de calcul al instalaţiei de ungere……………………………………..24
3.2. Pompa de ulei…………………………………………………………………..25
3.3. Supapa de siguranţă……………………………………………………………28
3.4. Filtrele de ulei..........................................................29
3.5. Radiatorul de ulei………………………………………………………………35
3.6. Amplasarea filtrelor în circuitul de ungere……………………………………...37
3.7. Ventilaţia carterului……………………………………………………………..38
3.8. Regimul de curgere a uleiului în canalizaţiile sistemului de ungere……………41
3.9. Dezaerarea uleiului……………………………………………………………...42
3.10. Ungerea motoarelor în doi timpi cu baleiaj prin carter.......43

4. Calculul sistemului de ungere……………………………………………………...45
4.1.Calculul lagărului pe baza teoriei hidrodinamice a ungerii………………………45
4.2. Probleme specifice ale proiectării lagărelor prin prisma ungerii..........53
4.3.Calculul debitului de ulei necesar în sistemul de ungere………………………….56
4.4.Calculul elementelor compenente ale instalaţiei de ungere……………………….57

Bibliografie………………………………………………………………………….65

Teza de master - Proiectarea tehnologica la compania de transport SRL „Stroi Snab Complect” - ID:05022 - Volum 114 pagini

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII SRL „STROI SNAB COMPLECT” 5

1.1 Dezvoltarea transportului in relațiile social-economice a populației 5
OBIECTUL ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT ÎL CONSTITUIE DEPLASAREA ÎN SPAŢIU A CĂLĂTORILOR ŞI MĂRFURILOR. 5
1.2. Caracteristica întreprinderii 7
1.3. Analiza activităţii economice a întreprinderii SRL „Stroi Snab Complect” 8
1.4. Analiza tehnologiei existente la ÎT a autovehiculelor la întreprindere și argumentarea proiectului de licență 13
1.5. Structura parcului auto 15
1.6. Lista lucrărilor de reparații la intreprindere 18

CAPITOLUL 2. PROIECTUL TEHNOLOGIC. CONTRIBUȚII LA REORGANIZAREA SAU MODERNIZAREA ATELIERULUI DE MENTENANȚĂ A UTILAJULUI 21
2.1. Datele iniţiale şi normative 21
2.2. Determinarea programului de producţie de RT şi diagnosticare 24
2.3. Corectarea normativelor periodicităţilor RT şi parcursului până la RK sau garantat 24
2.4. Determinarea indicatorilor tehnici de exploatare a parcului de autovehicule 26
2.5. Determinarea programului de producţie de RT şi diagnosticare 28
2.8. Corectarea normativelor manoperei RT și RC 32
2.9. Determinarea volumului anual de lucru la RT şi RC 33
2.10. Determinarea volumului anual de lucru a lucrărilor auxiliare 39
2.11. Determinarea numărului de posturi pentru RT, diagnosticare şi RC a autovehiculelor 40
2.12. Determinarea numărului de muncitori productivi şi auxiliari, şi a numărului de personal tehnico-ingineresc 42

3. CAPITOLUL CONSTRUCTIV 45
3.1 Determinarea suprafețelor încăperilor de producție pentru lucrări 45
3.2 Cerinţele generale şi normative în construcţie 47
3.3 Destinația, construcția și principiul de funcționare a punții din față la autocamioane 48
3.4. Defecţiunile posibile, simptomele şi cauzele apariţiei acestora 50
3.5. Cerinţele tehnice la dezasamblarea, asamblarea şi reparaţia punţii din faţă la autocamioane, materialele şi instrumental utilizat 51
3.6. Planul operațiilor procesului tehnologic 55
3.7. Elaborarea fişelor tehnologice şi de schiţă a procesului tehnologic de RC a punţii din faţă la autocamioane 62
3.8. Determinarea programului de lucru a atelierului de reparaţie. 68

4. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 80
4.1 Legislația în domeniul securității muncii 80
4.2. Organizarea securității muncii la SRL „Stroi Snab Complect” 82
4.3. Instrucțiuni de protecţia muncii pentru șoferii de la întreprindere 84
4.4. Evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă în sectoarele de producere 87
4.5 Măsurile tehnicii securității la secția de agregate 89
4.6. Asigurarea securității împotriva incendiilor a sectorului de producere 91

5. PARTEA ECONOMICĂ 95
5.1. Determinarea eficienţei economice al proiectului atelierului de ÎT și RC a autovehiculelor 95
5.2. Calculul cheltuielilor de regie 100
5.3 Deviza cheltuielilor de regie 106

CONCLUZII 109
BIBLIOGRAFIE 112


Teza de licenta - Proiectarea Schimbatorului de Viteze Mecanic si Puntea din Fata cu Suspensia Sa pentru un Autovehicul - ID:05021 - Volum 101 pagini

Partea I. Proiectarea schimbatorului de viteza cuvariatie in trepte a raportului de transmitere

Cap 1. Etajarea schimbatorului de viteze

1.1. Determinarea si definitivarea raportului de transmitere al trasmisiei principale
1.2. Determinarea raportului de transmitere a schimbatorului de viteze in treapta I
1.3. Etajarea schimbatorului de viteze
1.3.1. Determinarea numarului minim posibil de trepte de viteza

Cap 2. Determinarea performantelor de tractiune
2.1. Trasarea caracteristicilor de tractiune
2.1.1. Trasarea caracteristicii de tractiune
2.1.2. Determinarea performantelor autovehiculului cu ajutorul caracteristicii de tractiune
2.2. Trasarea caracteristicii dinamice
2.2.1. Trasarea propriu-zisa a caracteristicii dinamice
2.2.2. Determinarea performantelor autoturismuluifolosind caracteristica dinamica
2.3. Trasarea caracteristicilor acceleratiilor
2.3.1. Definirea si trasarea carateristicilor acceleratiilor
2.4. Trasarea caracteristiciilor de demarare
2.4.1. Trasarea caracteristicilor timpului de demarare in functie de viteza
2.4.2. Trasarea caracterisitcilor spatiului de demarare in functie de viteza

Cap 3. Studiul solutiilor constructive posibile pentru schimbatorul de viteza
3.1. Scurta justificare a prezentei schimbatorului de viteze pe autoturism
3.2. Prezentarea unui schimbator de viteza asemanator celui care se proiecteza
3.3. Prezentarea si analiza solutiilor constructive posibile pentru componentele schimbatorului de viteza
3.4. Alegerea justificata a solutiei constructive posibile pentru schimbatorul de viteza ce se proiecteaza si pentru componentele acestuia

Cap 4. Stabilirea schemei de organizare a schimbatorului de viteze si determinarea numarului de dinti pentru rotile dintate

4.1. Stabilirea schemei de organizare a schimbatorului de viteze
4.1.1. Stabilirea distantei dintre axe si modulului normal al rotilor dintate
4.2. Determinarea numarului de dinti pentru fiecare roata
4.3. Definirea numarului de dinti pentru mersul inapoi

Cap 5. Calculul si proiectarea mecanismului reductor
5.1. Alegerea materialului pentru rotile dintate si pentru arbori
5.2. Calculul si proiectarea rotilor dintate
5.3. Calculul si proiectarea arborilor
5.4. Calculul si alegerea rulmetilor

Partea a II-a.Proiectarea puntii si a suspensiei din fata
Cap 1. Studiul solutiilor constructive posibile pentru puntea din fatasi alegerea justificata a solutiei pentru puntea care se proiecteaza

1.1. Rolul puntii din fata
1.2. Prezentarea a doua solutii constructive pentru puntea din fata
1.3. Prezentarea solutiei constructive posibile pentru componentele puntii din fata
1.4. Alegerea justificata a solutieie constructive pentru puntea care se proiecteaza

Cap 2. Studiul solutiilor constructive pentru suspensia din fatasi alegerea suspensiei
2.1. Selectionarea elementelor elastice posibile pentru puntea care se proiecteaza
2.2. Studiul solutiilor constructive de dispubere a elemntelor elastice si stabilirea dispunerii lui in cadrul puntii
2.3. Solutii constructive pentru amortizoare
2.4. Studiul solutiilor constructive pentru montarea amortizorului si alegerea solutiilor de montarea a amortizorului pe puntea proiectata
2.5. Dispunerea tampoanelor limitatoare de cursa
2.6. Dispunerea barei stabilizatoare si pozitionarea legaturilor ei cu elementele puntii
2.7. Prezentarea de detaliu a solutiilor constructive adoptate pentru suspensia din fata

Cap 3. Calculul si proiectatea puntii din fata
3.1. Predefinirea puntii din fata in functie de organizarea automobilului in zona din fata
3.2. Definirea cinematicii puntii pentru asigurarea ghidarii corecte a rotii
3.3. Determinarea solicitarilor puntii in regimul franarii, derapare si trecerea peste obstacole

Cap 4. Calculul si proiectarea suspensiei
4.1. Calculul si proiectarea elementului elastic
4.2. Calculul si alegerea amortizorului

Teza de an - Caracteristica Intreprinderii de Transport Vitnat Grup - ID:05020 - Volum 19 pagini

Introducere

1. Caracteristica generală a Întreprinderii de transport “Vitnat Grup” S.R.L. .....pag. 3
2. Structura organizatorică a întreprinderii …………………………….pag. 4
3. Organizarea dirijării serviciului de exploatare ……………………….pag. 6
4. Organizarea si analiza lucrului diferitor categorii de lucratori………pag. 7
5. Analiza indicatorilor tehnico-economici……………………………..pag. 8
6. Analiza cheltuielilor de producţie……………………………………pag. 10
7. Instrucţiunea de protecţie a muncii pentru şoferii din întreprinderea de transport “Vitnat Grup” S.R.L……pag. 11

Concluzii

Proiect de licenta - Modernizarea procesului tehnologic de reparatie a prizelor de putere a autovehiculelor militare la baza de reparatie si reconditionare - ID:05019 - Volum 104 pagini

Introducere

PARTEA TEORETICĂ:
CAPITOLUL 1 Generalităţi privind baza de reparaţie şi recondiţionare

1.1. Caracteristica generală a Bazei de reparaţie – recondiţionare;
1.2. Analiza activităţii Bazei de reparaţie – recondiţionare;
1.3. Caracteristica secţiei de agregate.

CAPITOLUL 2 Procesul tehnologic de reparaţie la secţia de agregate
2.1. Organizarea şi planificarea reparaţiilor autovehiculelor;
2.2. Pregătirea şi trimiterea tehnicii în reparaţie;
2.3. Organizarea procesului tehnologic de reparaţie şi recondiţionare a prizelor de putere la autovehicolele militare;
2.4. Modernizarea procesului tehnologic de reparaţie;
2.5. Regimul de prelucrare şi normele de timp;
2.6. Schema procesului tehnologic de reparaţie a prizelor de putere;
2.7. Fiabilitatea autovehicolelor militare şi legitatea uzării agregatelor.

PARTEA PRACTIC – APLICATIVĂ:
CAPITOLUL 3 Calculul tehnologic de reparaţie la secţia de agregate

3.1. Aprecierea gradului pregătirii tehnice a secţiei de agregate;
3.2. Aprecierea gradului utilizării secţiei de agregate;
3.3. Determinarea numărului de specialişti la secţia de agregate;
3.4. Determinarea categoriei de calificare a specialiştilor;
3.5. Determinarea periodicităţii reparaţiilor;
3.6. Determinarea utilajului tehnologic necesar;
3.7. Calculul suprafeţei sectorului de reparaţie a agregatelor;
3.8. Fişă tehnologică a secţiei de agregate;
3.9. Măsurile tehnicii securităţii la secţia de agregate;
3.10. Protecţia muncii;
3.11. Protecţia mediului ambiant.

Bibliografia
Anexe

Teza de licenta - Sistemul de Propulsie Hibridă al autovehiculelor - ID:05017 - Volum 78 pagini

1. PROPULSIA HIBRIDA A AUTOVEHICULELOR 2
1.1 CE ESTE UN SISTEM HIBRID? 2
1.2 ISTORIA AUTOVEHICULULUI HIBRID 5
1.3 PRODUCTIA DE VEHICULE HIBRIDE 6
1.4 MODELUL TOYOTA PRIUS 18
1.4.1 Descriere 18
1.4.2 Motor, transmisie, frane 20
1.4.3 Pricipiul de functionare 21
1.4.4 Sistemul de Control al Stabilitatii Vehiculului 22
1.4.5 Controlul Electric al Tractiunii 23
1.4.6 Siguranta pasiva 24

2. PROPULSIA HIBRIDA SOLUȚIE PENTRU REDUCEREA POLUĂRII 25
2.1 TRAFICUL RUTIER – SURSA DE POLUARE 26
2.2 REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE PRIN INTERMEDIUL PROPULSIILOR HIBRIDE 30
2.2.1 Eficienta energiei 31
2.2.2 Emisiile 31
2.2.3 Flexibilitatea energiei 31
2.2.4 Conceptul Volvo V60 Plug-In Hybrid 32
2.3 STADIUL ACTUAL ŞI TENDINŢE 32
2.4 PROTECTIA MEDIULUI SI PERFORMANTELE DE PUTERE 34

3. STUDIUL TRANSMISIILOR HIBRIDE PENTRU AUTOTURISME 35
3.1 INTRODUCERE 35
3.2 UTILIZAREA SI CLASIFICAREA CONSTRUCTIILOR HIBRIDE 36
3.3 CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA TRANSMISIILOR HIBRIDE 41
3.3.1 Sisteme hibride in serie 41
3.3.2 Sistemul hibrid paralel 42
3.3.3 Sistemul hibrid serie - paralel 44
3.3.4 Hibride cu putere asistata 45
3.3.5 Hibridele Slabe 46
3.3.6 Hibridele Plug-In 47
3.4 FUNCTIONAREA MOTORULUI CU ARDERE INTERNĂ ŞI MOTORUL ELECTRIC LA NIVELUL FIECĂRUI SISTEM 47
3.5 CARACTERISTICA SISTEMELOR HIBRIDE 48
3.6 CONFIGURAŢIA SISTEMULUI 49
3.6.1 Circuitul de inalta tensiune 51
3.6.2 Motorul electric 52
3.6.3 Generatorul 52
3.7 REGENERAREA PUTERII PIERDUTE PRIN FRANARE 53
3.8 TRANSMISIA HIBRIDA 54
3.8.1 Divizorul de putere 55
3.8.2 Acţiunile motorului si geneneratorului 56
3.9 TIPURI DE ENERGIE FOLOSITE PENTRU ALIMENTAREA AUTOVEHICULELOR HIBRIDE 58
3.9.1 Baterii 58
3.9.2 Bateria de supercondensatoare 59
3.9.3 Pilele de combustie 60

4. CALCULUL PRINCIPALILOR PARAMETRII PENTRU UN AUTOTURISM ECHIPAT CU O TRANSMISIE HIBRIDA 63
4.1 ADOPTAREA PRINCIPALELOR DIMENSIUNI ALE AUTOTURISMULUI 64
4.2 STABILIREA ŞI REPARTIZAREA GREUTĂŢII PE PUNŢI 65
4.3 ALEGEREA PNEULUI ŞI STABILIREA RAZEI DINAMICE 66
4.4 DETERMINAREA CARACTERISTICII EXTERNE A MOTORULUI 67
4.5 STABILIREA VITEZEI MAXIME 70

5. CONCLUZII 70
5.2 EFICACITATEA FOLOSIRII COMBUSTIBILULUI 71
5.2.1 Pornirea 71
5.2.2 Rularea la viteze mici si medii 71
5.2.3 Rularea 72
5.2.4 Rularea/ Reincarcare 72
5.2.5 Acceleratie maxima 73
5.2.6 Deceleratie/ Regenerarea energiei 73
5.2.7 Stationarea 74
5.3 ANALIZA COMPARATIVA 74
5.3.1 Avantajele mașinilor hibrid 74
5.3.2 Dezavantajele mașinilor hibrid 75

CUPRINS 76
BIBLIOGRAFIE 78