Disertație - Perfectionarea Transportului Intern si Eficienta Economica a Acestuia la Societatea Comerciala OLTCONS - Slatina - ID:05031 - Volum 102 pagini


 Categoria : Transporturi  Download gratuit :

Capitolul I. Transportul intern- necesitate, importanţă, organizare, clasificare        1
1.1 Necesitatea şi importanţa perfecţionării transportului intern în societăţile comerciale şi de construcţii – montaj     1
1.2 Organizarea transportului intern în societatea comercială de producţie; clasificare    7
1.3 Principiile de bază ale organizării proceselor de deplasare a materialelor     13

Capitolul II       18
2.1 Prezentare generală, profil de activitate            18
2.2 Procesul tehnologic ; prezentare succintă          20

Capitolul III. Situaţia actuală - Descriere: Compartimente funcţionale; Principalele materii prime şi furnizori; Resursele umane; Situaţia indicatorilor de venituri Şi cheltuieli la „OLTCONS S.A.” Slatina
3.1. Situaţia de ansamblu a unităţii; materiile prime şi resursele umane       23
3.1.A Materii prime şi furnizorii                                            24
3.1.B Resursele umane şi echipa managerială                           26
3.1.C Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor; Principalii indicatori   economico – financiari       27
3.1.D Necesarul de materii prime şi materiale                           33
3.2. Elemente referitoare la caracteristicile de exploatare şi regim de  funcţionare a mijloacelor de transport existente     38 
 
Capitolul IV. Calculul volumului de transport, capacităţii medii, a gradului de utilizare a capacităţii de transport şi a cheltuielilor pentru transportul intern
4.1.Calculul volumului de transport la capacitatea de producţie a anului  2002    43
4.2. Calculul volumului de transport                                             44
4.3. Determinarea capacităţii medii de transport                               45
4.3.a. Capacitatea medie a unui cărucior                                46
4.3. b.  Capacitatea medie a unui electrostivuitor                       47
4.3. c.  Capacitatea medie a liniei monorai LM1                         48
4.3. d.  Gradul de utilizare a capacităţii de transport - Balanţa capacităţii de transport- 49
4.3. e.  Calculul cheltuielilor pentru transportul intern                 51

Capitolul V. Analiza critică a situaţiei existente                         55
 
Capitolul VI. Sinteza proiectului de propuneri pentru managementul organizaţiei
6.1. Propuneri pentru îmbunătăţirea transportului intern                    71
6.2. Oportunitatea studiului de transport intern                                 73
6.3. Criteriul de alegere a mijlocului de transport adecvat                 76
6.4. Fundamentarea investiţiilor necesare măsurilor de perfecţionare propuse   81
6.5. Măsurarea efortului şi efectelor; Influenţe asupra unor indicatori economici    91
6.5.1. Efortul economic                                                                97
6.5.2. Evaluarea efectelor economice ale îmbunătăţirilor            98
6.5.2.a. Economii anuale la cheltuieli de transport            98
6.5.2.b. Economiile la forţa de muncă                              98
6.5.2.c. Productivitatea muncii                                       98
6.5.2.d. Reducerea costului                                          98
6.5.2.e. Efectul reducerii costului                                    99
6.5.2.f.Durata de recuperare a investiţiilor                         99
6.5.2.g. Creşterea rentabilităţii                                      99