Proiect de licenta - Modernizarea procesului tehnologic de reparatie a prizelor de putere a autovehiculelor militare la baza de reparatie si reconditionare - ID:05019 - Volum 104 pagini


 Categoria : Transporturi  Download gratuit :

Introducere

PARTEA TEORETICĂ:
CAPITOLUL 1 Generalităţi privind baza de reparaţie şi recondiţionare

1.1. Caracteristica generală a Bazei de reparaţie – recondiţionare;
1.2. Analiza activităţii Bazei de reparaţie – recondiţionare;
1.3. Caracteristica secţiei de agregate.

CAPITOLUL 2 Procesul tehnologic de reparaţie la secţia de agregate
2.1. Organizarea şi planificarea reparaţiilor autovehiculelor;
2.2. Pregătirea şi trimiterea tehnicii în reparaţie;
2.3. Organizarea procesului tehnologic de reparaţie şi recondiţionare a prizelor de putere la autovehicolele militare;
2.4. Modernizarea procesului tehnologic de reparaţie;
2.5. Regimul de prelucrare şi normele de timp;
2.6. Schema procesului tehnologic de reparaţie a prizelor de putere;
2.7. Fiabilitatea autovehicolelor militare şi legitatea uzării agregatelor.

PARTEA PRACTIC – APLICATIVĂ:
CAPITOLUL 3 Calculul tehnologic de reparaţie la secţia de agregate

3.1. Aprecierea gradului pregătirii tehnice a secţiei de agregate;
3.2. Aprecierea gradului utilizării secţiei de agregate;
3.3. Determinarea numărului de specialişti la secţia de agregate;
3.4. Determinarea categoriei de calificare a specialiştilor;
3.5. Determinarea periodicităţii reparaţiilor;
3.6. Determinarea utilajului tehnologic necesar;
3.7. Calculul suprafeţei sectorului de reparaţie a agregatelor;
3.8. Fişă tehnologică a secţiei de agregate;
3.9. Măsurile tehnicii securităţii la secţia de agregate;
3.10. Protecţia muncii;
3.11. Protecţia mediului ambiant.

Bibliografia
Anexe